Liquiditeit melkveebedrijven verder verbeterd

‹ Terug naar overzicht

Liquiditeit melkveebedrijven verder verbeterd

Geplaatst op:

De liquiditeit van melkveebedrijven is in het eerste kwartaal van dit jaar verder verbeterd. De stand op de rekening-courant steeg gemiddeld met 10.600 euro ten opzichte van eind 2018. Na oktober 2018 werd de kentering al zichtbaar, aldus ABN Amro Insights.

De gemiddelde stand op de lopende rekening komt aan het eind van het eerste kwartaal dit jaar uit op 7.000 euro, 10.600 euro meer dan de stand aan het eind van 2018, maar 10.000 euro lager dan de stand een jaar eerder. Hoewel de melkprijs daalde, steeg het saldo op de rekening-courant. De melkopbrengsten in januari zijn altijd hoger door extra betalingen over het voorgaande jaar, zoals premies voor verduurzaming en weidegang. Vergeleken met het vorige kwartaal werd er gemiddeld minder geïnvesteerd en lagen de toegerekende kosten op een lager niveau.
De daling op jaarbasis kwam vooral door lagere inkomsten uit melk en zuivel. In maart stond de rekening-courant positie onder druk door een toename van investeringen en toegerekende kosten. Een deel van de extra aflossingen bestaat uit aflossing van de aankoop van fosfaatrechten die in het eerste kwartaal van dit jaar is gestart.Melkveebedrijven

Productie en prijzen

De boterprijzen stegen aan het begin van dit jaar licht, maar deze zijn half april weer op het niveau van eind 2018. Per saldo liggen de boterprijzen in 2019 bijna 20 procent onder die van gemiddeld 2018. De magere melkpoederprijzen zijn na half september met circa 4 procent   minder gedaald dan de boterprijzen.
De melkpoederprijzen waren begin dit jaar stijgend. Per saldo liggen de melkpoederprijzen bijna 10 procent boven het gemiddelde van 2018. In Europa en in andere belangrijke zuivelproducerende landen – behalve in Australië en Rusland – is er vorig jaar meer melk geproduceerd. In ons land nam de melkaanvoer in 2018 met 3 procent af.  Deze tendens zet zich dit jaar voort.

Vooruitzichten 

Onduidelijk is of de gevolgen van de droogte van vorige zomer dit voorjaar doorwerken. De temperatuur is goed zodat de grasgroei al vroeg op gang is gekomen. De afgelopen winter – behalve in de eerste helft van maart – was vrij droog. Dit zou op termijn kunnen leiden tot een tekort aan ruwvoer. Dat komt mede doordat de ruwvoervoorraden uit voorgaande jaren extra zijn aangewend vanwege de droogte vorig jaar. Sinds het begin van het jaar is de Global Dairy Trade-prijsindex met bijna 20 procent gestegen. Deze ligt hiermee op het niveau van zomer 2017 toen de melkprijs sterk steeg. Door de betere marktomstandigheden zijn er nauwelijks interventievoorraden melkpoeder meer.

Informatie over de liquiditeitsbarometer en over pijlers van de kasstroom (melkprijs en saldo) zie Agrimatie Wageningen Economic Research.