Nederland telt 17.910 melkveebedrijven

‹ Terug naar overzicht

Nederland telt 17.910 melkveebedrijven

Geplaatst op:

Nederland telde in 2016 17.910 melkveebedrijven, maar dit aantal neemt elk jaar verder af. Het gemiddelde melkveebedrijf had toen 97 koeien en circa 60 ha grond. De honderd grootste bedrijven hebben gemiddeld bijna vijfhonderd melkkoeien. De bedrijven zijn over het algemeen gezinsbedrijven waar de arbeid   grotendeels wordt gedaan door de eigenaar en zijn gezin. Dit blijkt uit het overzicht van feiten en cijfers in het Onderzoeksrapport Nederlandse veehouderijsectoren Wagening Research samenstelde in opdracht van het ministerie van LNV.

Tussen 1983 en 2014 werd de productie aan banden gelegd door de melkquotering. Door de afschaffing van de melkquotering is het aantal melkkoeien de laatste jaren toegenomen, een trend die nu door de invoering van fosfaatrechten beperkt moet worden in verband met het landelijke fosfaatplafond dat Nederland met de Europese Commissie heeft afgesproken. Door de fosfaatwetgeving is in 2017 het aantal dieren afgenomen. Eind 2017 waren er in Nederland een kleine 1,7 miljoen melkkoeien.

In 2013 waren er in de melkveehouderij 321 megastallen – locaties met meer dan 250 melkkoeien – op een totaal van rond achthonderd grootschalige stallen in alle veehouderijsectoren. Ten opzichte van het totaal aantal melkveestallen valt 2 procent in de categorie grootschalig.

Biologisch

Ons land had in 2017 circa 490 biologische melkveebedrijven met gemiddeld tachtig melkkoeien die gezamenlijk zo’n 1,6 procent van de hoeveelheid melk produceren. Er is van tijd tot tijd een wachtlijst voor melkveebedrijven die willen omschakelen naar biologische productie met melkleverantie aan de zuivelindustrie. Voor zogenoemde zelfzuivelaars, biologische melkveehouders die zelf verwerking en afzet verzorgen, gelden geen wachtlijsten.

Geiten

In Nederland worden circa 530.000 geiten gehouden waarvan ongeveer 350.000 dieren op 365 gespecialiseerde bedrijven als melkgeit worden gehouden. Daarvan is rond 13 procent ofwel 47 bedrijven biologisch, waar in totaal 45.000 geiten zijn gehuisvest. Het aantal geiten is gestegen net als het aantal dieren per bedrijf, terwijl het aantal bedrijven is sinds 2000 gedaald. De geitenmelk wordt verwerkt door vier zuivelfabrieken en vier gespecialiseerde kaasmakers, die gezamenlijk naast verse geitenmelk onder meer circa 15 miljoen kg geitenkaas maken.

Het rapport geeft verder cijfers van 2016 over onder meer houderij en management, de locatie van Nederlandse melkveebedrijven, de keten rond van de melkverwerking en info over kwaliteitssystemen en keurmerken.

Meer informatie: Feiten en cijfers over Nederlandse veehouderijsectoren 2018