Omzet gangbare melkveesector daalt, biologisch stijgt

‹ Terug naar overzicht

Omzet gangbare melkveesector daalt, biologisch stijgt

Geplaatst op:

De omzet van de gangbare melkveesector was in de eerste drie kwartalen van 2018 gemiddeld 6 procent lager dan in dezelfde periode van 2017. De omzet van de biologische melkveesector nam daarentegen in dezelfde periode toe met 1 procent.

Omzet melkDit blijkt uit een pilot van het CBS waarin de omzet van de melkveesector is geraamd op basis van btw-aangiften. Met de pilot kunnen de laatste omzetontwikkelingen binnen landbouwsectoren snel in kaart worden gebracht.

Biologisch groeit door omschakelen

De omzet van de biologische melkveesector was in het derde kwartaal € 52,4 miljoen. Dat is 0,5 procent hoger dan het vergelijkbare kwartaal van 2017. In de gangbare melkveesector werd in het derde kwartaal een omzet geboekt van € 1,4 miljard. Dat is 7 procent lager dan een jaar eerder. In 2016 en 2017 schakelden relatief veel melkveehouders om naar een biologische bedrijfsvoering, waardoor de totale omzet van de sector toenam in vergelijking met eerdere jaren.

Biologische melkkoe had hogere opbrengst

De opbrengsten van biologische melkkoeien waren volgens recente cijfers in 2016 hoger dan van gangbare melkkoeien. De bedrijfsopbrengsten per biologische melkkoe waren gemiddeld € 4.900, voor een gangbare melkkoe was dat € 3.800.
De prijs voor gangbare melk was in 2016 laag, die van biologische melk bleef stabiel. De gemiddelde prijs voor gangbare melk in 2016 bedroeg € 32,44 per 100 kg melk, de prijs voor biologische melk lag op € 52,72 per 100 kg.

Biologisch: hogere kosten, maar ook hoger bedrijfsresultaat

Biologische melkveebedrijven hebben tegelijkertijd meer kosten. Deze melkveehouderijen maakten per koe in 2016 gemiddeld voor € 3.700 aan kosten, terwijl dat op gangbare melkveebedrijven gemiddeld € 3.000 was. De gewasopbrengst op biologische bedrijven is lager en de kosten voor biologisch krachtvoer zijn hoger.

Met gemiddeld € 96.000 hadden de biologische bedrijven in 2016 een 13 procent hoger bedrijfsresultaat dan de gangbare melkveebedrijven. Die kwamen op een bedrijfsresultaat van gemiddeld € 85.000.
Ook in 2015 was het gemiddelde bedrijfsresultaat van biologische bedrijven hoger dan van gangbare bedrijven, namelijk € 129.000 tegen € 93.000.

Loskoppeling biologische en gangbare melkprijs

Voor 2015 was het bedrijfsresultaat van biologische melkveebedrijven nog lager dan van gangbare melkveebedrijven. In 2013 werd de prijs van biologische melk losgekoppeld van die van gangbare melk. Vanaf dat moment bewegen beide prijzen onafhankelijk van elkaar.
In 2015 en 2016 daalde de prijs van gangbare melk sterk, terwijl de prijs van biologische melk vrij stabiel was. De prijs voor biologische melk lag tussen 2014 en 2016 tussen de € 51 en bijna € 53 per 100 kg melk, die van gangbare melk tussen ruim € 42 en ruim € 32 per 100 kg melk.