284 melkveehouders maken gebruik van vertrekregeling FrieslandCampina

‹ Terug naar overzicht

284 melkveehouders maken gebruik van vertrekregeling FrieslandCampina

Geplaatst op:

284 melkveehouders van FrieslandCampina zijn afgelopen jaar overgestapt naar een andere afnemer, meldt de stichting Dutch Milk Foundation (DMF). De stichting regelt de vertrekregeling die is voortgekomen uit de fusie tussen Friesland Foods en Campina in 2008 tot FrieslandCampina. 

De fusie is door de Europese Commissie goedgekeurd onder voorwaarden die er onder meer toe moeten leiden dat 1,2 miljard kilo boerderijmelk ter beschikking van derden komt. 

Vertrekregeling als stimulans

De beschikbaarstelling gebeurt via twee maatregelen: de Vertrekregeling en de Regeling Beschikbaarstelling Melk. DMF geeft sinds 1 juli 2009 als onafhankelijke partij uitvoering aan deze twee regelingen. 

De Vertrekregeling is bedoeld als stimulans voor leden-melkveehouders om over te stappen van FrieslandCampina naar een andere koper van boerderijmelk in Nederland. De regeling voorziet in een vertrekpremie van € 5 per 100 kilo waarbij de levering in het voorafgaande kalenderjaar als referentie geldt.

Aanvragen 

DMF heeft in het afgelopen jaar 282 aanvragen voor de vertrekpremie ontvangen; dertien aanvragen uit de vorige periode waren nog in behandeling. In totaal zijn 295 aanvragen behandeld.

Van die 295 aanvragen zijn er 284 toegewezen, een afgewezen, een door de aanvrager ingetrokken. De overige negen aanvragen zijn nog in behandeling. 

Hiermee komt het totaal van de in de afgelopen dertien jaar ontvangen aanvragen op 757. Van de 757 aanvragen werden er 724 toegewezen en 24 afgewezen of door de aanvrager ingetrokken en zijn er negen in behandeling. Met de toegekende vertrekpremie is 832 miljoen kilo melk gemoeid. Dit komt overeen met 69 procent van de totaal beschikbare hoeveelheid. 

Leden van FrieslandCampina kunnen op elk moment van het jaar de vertrekpremie aanvragen en na de lopende maand plus drie maanden (of later) de leveringen aan de nieuwe afnemer starten. 

Regeling Beschikbaarstelling Melk 

De Regeling Beschikbaarstelling Melk voorziet in de levering door FrieslandCampina van boerderijmelk aan de twee bedrijven in Nijkerk en Bleskensgraaf die in het kader van de fusie zijn verkocht. en in levering aan derden die melk verwerken tot consumptiemelk(producten) of Nederlandse natuurkaas. 

Voor deze regeling is alleen nog melk beschikbaar voor levering aan de twee verkochte bedrijven. De volumes van de FrieslandCampina-leden die gebruikmaken van de vertrekregeling worden verrekend met de volumes die gereserveerd zijn voor de verkochte bedrijven, aldus DMF.