Elf melkveehouders maken gebruik van vertrekregeling

‹ Terug naar overzicht

Elf melkveehouders maken gebruik van vertrekregeling

Geplaatst op:

In de periode van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020 hebben elf melkveehouders gebruikgemaakt van de vertrekregeling van FrieslandCampina. Zij hebben nu een andere afnemer van hun melk. 

De melkveehouders maakten gebruik van de vertrekregeling die voortkomt uit de fusie tussen Friesland Foods en Campina in 2008. Dat meldt de Stichting Dutch Milk Foundation, de organisatie die de uitvoering van de vertrekregeling regelt.

Vertrekregeling was fusievoorwaarde 

De Europese Commissie verbond aan de fusie tussen Friesland Foods en Campina tot de coöperatie FrieslandCampina de voorwaarde dat de zuivelcoöperatie 1,2 miljard kilo boerderijmelk ter beschikking zou stellen aan derden. Dat gebeurt via een vertrekregeling en de Regeling Beschikbaarstelling Melk.
De vertrekregeling is bedoeld als stimulans voor leden-melkveehouders om over te stappen van FrieslandCampina naar een andere koper van boerderijmelk in Nederland. De regeling voorziet in een vertrekpremie van € 5 per 100 kilo, waarbij de levering in het voorafgaande kalenderjaar als referentie geldt.

Elf van de twaalf toegewezen

In de periode 1 juli 2019 tot 1 juli 2020 heeft de Stichting Dutch Milk Foundation twaalf aanvragen voor de vertrekpremie behandeld. Daarvan werden er elf toegewezen. Hiermee komt het totaal van de behandelde aanvragen in de afgelopen elf jaar op 419. Daarvan zijn er 398 toegewezen en 21 afgewezen of door de aanvrager ingetrokken. Met de toegekende vertrekpremie is 458 miljoen kilo melk gemoeid, hetgeen overeenkomt met 38 procent van de totaal beschikbare hoeveelheid.

Regeling Beschikbaarstelling Melk 

Binnen de Regeling Beschikbaarstelling Melk moet FrieslandCampina boerderijmelk die werd verwerkt in twee in het kader van de fusie verkochte vestigingen in Nijkerk en Bleskensgraaf aan derden beschikbaar stellen. Die verwerken de melk tot melkproducten of Nederlandse natuurkaas. 

Voor deze regeling is alleen nog melk beschikbaar voor levering aan de twee verkochte bedrijven. De volumes van de FrieslandCampina-leden die gebruikmaken van de vertrekregeling worden verrekend met de volumes die gereserveerd zijn voor de verkochte bedrijven.