Albert Heijn en Royal A-ware werken samen in koolstof-bodemproject

‹ Terug naar overzicht

Albert Heijn en Royal A-ware werken samen in koolstof-bodemproject

Geplaatst op:

Albert Heijn werkt met Royal A-ware en Deltamilk langdurig samen met boeren binnen het Beter voor Natuur & Boer-programma. In dit programma zijn met 450 melkveebedrijven afspraken over klimaat, duurzaamheid, dierenwelzijn en vergoedingen gemaakt. CO2-reductie en compensatie door koolstofopslag is hierin expliciet meegenomen.

Samen met zuivelverwerker Royal A-ware en Deltamilk werken alle 450 melkveehouders uit het Beter voor Koe, Natuur & Boer programma mee aan het verminderen van uitstoot van broeikasgassen.

Albert Heijn heeft de ambitie om 45 procent minder CO2 uit te stoten in 2030 in de keten ten opzichte van 2018. Een manier voor het verlagen van de CO2-footprint is door koolstof in de bodem vast te leggen. Door het gras sinds 2020 niet te ploegen en ook kruiden in te zaaien, bevat grasland van de melkveehouders van het Natuur & Boer-programma – ruim 20.000 hectare – tot twee keer meer koolstof.

Naar klimaatneutrale zuivelketen

CO2 vastleggen in de vorm van bodemorganische koolstof draagt niet alleen bij aan een betere natuur, maar deze koolstof zorgt ook voor een goede werking en vruchtbaarheid van de bodem. Binnen het Beter voor Koe, Natuur & Boer programma blijft Albert Heijn, samen met partners, innoveren naar een klimaatneutrale zuivelketen. Zo is er nu samen met zuivelverwerker Royal A-ware en Deltamilk gewerkt aan CO2-reductie en compensatie door koolstofopslag. Op deze manier ontstaat er een gesloten koolstof kringloop waarbij uitstoot en koolstof vastlegging met elkaar in balans zijn.

Bodemmonsters bij melkveehouders

Bij ruim 230 melkveehouders zijn meer dan 1.650 bodemmonsters op zand- en kleigronden genomen om het koolstofgehalte in de bodem inzichtelijk te maken. Er is een grootschalig praktijkonderzoek uitgevoerd door Aequator Groen & Ruimte over meerdere jaren. Daarbij is niet alleen de grond van 0 tot 30 centimeter, maar ook van 30 tot 60 centimeter diepte geanalyseerd. De resultaten van het onderzoek laten zien dat er ruim twee keer meer koolstof-opslag is in de kleigronden dan de gemiddelde landelijke waarden die hierover beschikbaar zijn (Tol-Leenders et al., 2019).

De huidige koolstofvoorraden van de bemonsterde deelnemers zijn vastgesteld op ruim 814.000 ton koolstof in de bovengrond en 435.000 ton in de ondergrond. De bovengrondvoorraden zijn vergeleken met landelijke cijfers 1,32 maal hoger. Voor de minerale gronden is het organische stof gehalte gemiddeld 8,96 procent. Dat is 2,18 maal zo hoog dan het landelijk gemiddelde.

Door het niet ploegen van grasland en kruiden in het land te zaaien wordt er extra koolstof in de bodem opgeslagen. Dit draagt bij aan een gesloten CO2 kringloop. Over drie jaar worden er weer metingen uitgevoerd op dezelfde percelen om exact in kaart te brengen hoeveel extra koolstof er dan is vastgelegd.

Meer informatie over de resultaten van de koolstofmeting: Royal A-Ware Klimaatneutrale melk Beter voor programma – Nulmeting deelnemers Soil Carbon monitoring

Albert Heijn heeft al meerdere stappen gezet in de reductie van CO2-uitstoot in de eigen toeleveringsketen . Dit jaar hebben alle grootste eigenmerkleveranciers voor het eerst hun volledige CO2-voetafdruk in kaart gebracht, inclusief een reductieplan en reductiedoelstellingen. Ook gaat Albert Heijn samen met alle A-merkleveranciers de CO2-reductie in de keten verminderen. Dit draagt bij aan de ambitie van 45 procent reductie in 2030.