Albert Heijn wil naar meer ketenreductie van CO2-uitstoot

‹ Terug naar overzicht

Albert Heijn wil naar meer ketenreductie van CO2-uitstoot

Geplaatst op:

Albert Heijn verhoogt de ambitie voor de reductie van CO2-uitstoot in de toeleveringsketen (Scope 3) van 15 naar 45 procent in 2030 ten opzichte van 2018. De eigen bedrijfsvoering van winkels, distributiecentra en kantoren is al volledig klimaatneutraal. Ook in de toeleveringsketen worden er stappen gezet.

Foto: Timon Schuurman

Albert Heijn heeft langdurige samenwerkingen met meer dan 1.100 boeren en telers in de versketen binnen de Beter voor Natuur & Boer-programma’s. Binnen deze programma’s worden transparante langlopende afspraken over klimaat, duurzaamheid, dierenwelzijn en een gezond verdienvermogen gemaakt. De reductie van CO2-uitstoot is hierin expliciet meegenomen. 

Zuivel en vlees Albert Heijn

De supermarktketen bracht vorig jaar vlees van Nederlandse melkkoeien uit het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma in de winkels. Albert Heijn wil voor dit rundvleesassortiment voornamelijk vlees van Nederlandse koeien aanbieden, bij voorkeur van koeien met weidegang. Het vlees van Nederlandse dubbeldoelkoeien komt in eerste instantie van de 450 melkveehouders die bij A-ware deelnemen aan het Albert Heijn-concept voor zuivel Beter voor Koe, Natuur & Boer. De overige aanlevering voor het Nederlandse rundvlees komt op termijn  uit de vrije markt. 

Klimaat en minder CO2-uitstoot

Specifiek voor klimaat zijn onder andere de volgende stappen gezet:

– Een meer plantaardig dieet draagt bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot;
– Minder gebruik van water, minder ontbossing en een lagere uitstoot van broeikasgassen, die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering. Albert Heijn helpt daarom klanten met de beweging om 60 procent van de geconsumeerde eiwitten uit plantaardige bronnen te halen vanaf 2030.

De supermarktorganisatie heeft in de eigen bedrijfsvoering – winkels, distributiecentra en kantoren – de uitstoot al flink teruggedrongen met 92,3 procent ten opzichte van 2018.

Samen met leveranciers

Midden 2022 hebben alle grootste eigenmerkleveranciers voor het eerst hun volledige CO2-voetafdruk in kaart gebracht, inclusief een reductieplan en reductiedoelstellingen. Ook gaat Albert Heijn samen met alle A-merkleveranciers de CO2-reductie in de keten verminderen. Dit draagt bij aan de ambitie van 45 procent reductie in 2030.

Ook minder voedselverspilling draagt bij aan het reduceren van de CO2-voetafdruk. De doelstelling is om 50 procent minder te verspillen in 2030. De supermarktketen heeft recentelijk de AH Overblijvers en dynamisch afprijzen in alle winkels uitgerold en blijft hier stappen in zetten.