Antibiotica: eerste benchmark voor Belgische melkveehouder

‹ Terug naar overzicht

Antibiotica: eerste benchmark voor Belgische melkveehouder

Geplaatst op:

Alle Belgische melkveehouders hebben hun eerste benchmarkrapport over het antibioticagebruik op hun bedrijf ontvangen. Met dit rapport kunnen ze zien hoe het gebruik van antibiotica op het eigen bedrijf zich verhoudt tot dat van collega-melkveehouders.

“Het rapport biedt de mogelijkheid aan de melkveehouder om samen met zijn dierenarts na te denken over de beste gezondheidsaanpak en een weldoordachte inzet van antibiotica voor zijn dieren”, zegt brancheorganisatie MilkBE in een bericht op vilt.be.

Gebruik antibiotica terugbrengen

De Belgische landbouwsector ondertekende in 2016 samen met andere partijen een convenant om het antibioticagebruik terug te brengen. De landbouwsector heeft intussen doelstellingen behaald en daarom is dit jaar een nieuw convenant opgesteld waarin de oorspronkelijke doelstellingen werden verscherpt. Zo moet het gebruik van antibiotica in de veehouderij tegen 2024 met 65 procent verminderd zijn in vergelijking met 2011. Wanneer de sector daarin slaagt, dan zal het gebruik van antibiotica in de Belgische veehouderij op het niveau van het Europees gemiddelde komen. 

Controle registratie via IKM-audits

De zuivelsector heeft net als andere veehouderijsectoren afgesproken om het antibioticagebruik aan te pakken. “De engagementen die de sector via de brancheorganisatie MilkBE is aangegaan, passen perfect in ons streven naar een verdere verduurzaming van de zuivelsector”, zegt Renaat Debergh, voorzitter van de Werkgroep Duurzaamheid van MilkBE. “De maatschappij stelt strenge eisen en ook klanten en afnemers van de zuivelindustrie vragen naar de acties die de sector neemt om het antibioticagebruik bij melkvee te beperken.”

De registratie van antibioticagebruik bij melkvee is sinds 2018 verplicht via het IKM-lastenboek. In de toekomst zal die verplichte registratie in het zogenoemde AB-register – of Bigame in Wallonië – ook gecontroleerd worden tijdens IKM-audits. Daarbij wordt nagegaan of de informatie die de dierenarts heeft ingegeven ook correct is ingevoerd in het AB-register. “Deze opvolging moet bijdragen tot een hogere kwaliteit van de jaarlijkse benchmarkrapporten die elke melkveehouder krijgt toegestuurd”, legt Alain Masure, voorzitter van de Werkgroep IKM van MilkBE, uit. Hij wijst erop dat ook de melkveehouder een verantwoordelijkheid draagt. “Het is aan hem om de voor zijn dieren ingevoerde registraties te verifiëren en eventuele fouten aan te kaarten bij zijn dierenarts.”

Beredeneerde inzet antibiotica

Het doel van de registratie is volgens MilkBE om tot een meer beredeneerde inzet van antibiotica te komen. Het jaarlijkse benchmarkrapport moet de melkveehouder daarbij helpen. Zo’n rapport bevat uitgebreide informatie: een vergelijking voor de verschillende leeftijdsgroepen van het aanwezige melkvee, het gebruik van de zogenaamde kritische antibiotica en de situering van het eigen bedrijf tegenover dat van collega’s. “Dit moet de melkveehouder toelaten om met samen met zijn dierenarts te evalueren of de resultaten in lijn met de verwachtingen zijn, waar aanpassingen kunnen gebeuren en in welke mate een preventieve aanpak  van diergezondheid kan bijdragen aan een beter resultaat”, aldus MilkBE-voorzitter Dirk Van De Keere.

Alle individuele gegevens die op bedrijfsniveau zijn verzameld, worden gebruikt om het antibioticagebruik op sectorniveau in kaart te brengen. Amcra, het kenniscentrum rond antibioticagebruik in de veehouderij, zal jaarlijks een sectorrapport voor de sector opmaken. “Dit zal op termijn een uniek zicht geven op algemene trends in het antibioticagebruik bij melkvee en dus een basis creëren voor adviesverlening en gericht sectoraal beleid”, meent MilkBE.