Arla Foods wil weten hoe regeneratieve landbouw in de praktijk werkt

‹ Terug naar overzicht

Arla Foods wil weten hoe regeneratieve landbouw in de praktijk werkt

Geplaatst op:

Arla Foods wil onderzoeken hoe regeneratieve landbouw in de praktijk werkt aan de hand van 24 pilotbedrijven in vijf landen. De melkveehouderijen voeren proeven uit naar de impact op natuur en klimaat.  

Ruim negenhonderd biologische Arla-melkveehouders gaan tegelijkertijd het koolstofgehalte in de bodem meten en de bedrijven en nemen maatregelen die de biodiversiteit bevorderen.

Waarom regeneratieve landbouw?

Arla beschouwt regeneratieve landbouw ofwel duurzame landbouw als een manier waarmee melkveehouderijen maatregelen kunnen nemen tegen klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. 

Het begrip krijgt steeds meer aandacht van fabrikanten, retailers, onderzoekers en consumenten als een van de antwoorden op de dubbele crisis van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit.

Bodemgezondheid en biodiversiteit

Hoewel er een algemene consensus is dat het verbeteren van de bodemgezondheid en biodiversiteit kernelementen zijn in regeneratieve zuivelbedrijven, is er geen algemeen aanvaarde definitie van de aanpak. Bovendien zijn er weinig wetenschappelijke voorbeelden van regeneratieve methoden die worden toegepast op melkveehouderijen in Europa die boeren als leidraad kunnen gebruiken. 

Bijdragen aan kennis en data

Arla wil een bijdrage leveren aan het opvullen van deze kennis- en databehoefte met behulp van de ervaring en kennis van zijn aangesloten melkveehouders.