Vijftig melkveehouders gaan werken met biodiversiteitsmonitor

‹ Terug naar overzicht

Vijftig melkveehouders gaan werken met biodiversiteitsmonitor

Geplaatst op:

Vijftig melkveehouders gaan dit jaar in het Van Gogh Nationaal Park in oprichting werken met de praktijkscan biodiversiteitsmonitor. 

De melkveehouders gaan hun bedrijfsvoering verbeteren voor biodiversiteit, waterkwaliteit, een vitale bodem en landschap. 

Biodiversiteitsmonitor voor duurzaamheid

Met de biodiversiteitsmonitor scoren de melkveehouders met prestatie-indicatoren hun bedrijfsvoering op duurzaamheid. Dit najaar gaan nog 150 melkveehouders extra met de biodiversiteitsmonitor aan de slag. Het doel is om binnen drie jaar door te groeien naar zeshonderd deelnemers. 

De biodiversiteitsmonitor bestaat uit een set integrale duurzaamheidsindicatoren waarmee de inspanning van de melkveehouders wordt omgezet in een financiële beloning. De eerste stap om tot een praktijkproject te komen was het bepalen van factoren die in het Van Gogh Nationaal Park van meerwaarde zijn voor biodiversiteit  en waar de boer met zijn bedrijfsvoering invloed op heeft. Dat leidde tot dertien indicatoren.

Duurzame Melkveehouderij in Drenthe 

In het praktijkproject zijn vervolgens streefwaarden bepaald voor de indicatoren. Daarbij is gelijk vastgelegd hoe de indicatoren worden gemonitord en geborgd. Op dit moment wordt de beloningsregeling uitgewerkt zodat deze in het najaar kan worden opengesteld. Hierbij wordt gekeken naar de regeling uit het vergelijkbare project Duurzame Melkveehouderij in Drenthe waarbij melkveehouders met de hoogste score drie jaar lang maximaal € 5.000 beloning ontvangen.
Om de biodiversiteitsmonitor succesvol te maken is het essentieel dat de komende  drie jaar de overheid en het bedrijfsleven samen de beloning structureel vorm gaan geven. Dit kan op vele manieren, bijvoorbeeld toegang tot of korting op pachtgrond, verminderde regeldruk, een plus op de melkprijs of een rentekorting.

Van Gogh Nationaal Park 

Het Van Gogh Nationaal Park in oprichting, waar de melkveehouders aan de slag gaan met de biodiversiteitsmonitor, is gelegen in centraal-Brabant. Het nationaal park omvat zo’n 120.000 ha met daarin ruim 30.000 ha natuurgebieden waarvan meer dan 7.000 ha Natura 2000-gebieden. Dat zijn de Loonse en Drunense Duinen, de Kampina/Oisterwijkse Vennen en Bossen en het Vlijmens Ven/de Moerputten/het Bossche Broek, het Ulvenhoutse Bos en de Regte Heide en het Riels Laag. Het gebied moet in september de status nationaal park krijgen.