Arla introduceert nieuwe digitale klimaattool

‹ Terug naar overzicht

Arla introduceert nieuwe digitale klimaattool

Geplaatst op:

Arla introduceert volgende maand een nieuwe digitale klimaattool voor melkveehouders in zeven landen. De tool moet het zuivelconcern helpen de ambitie waar te maken om de CO2-uitstoot per kilo melk in 2030 met 30 procent te verlagen en in 2050 volledig netto klimaatneutraal te zijn. 

De klimaattool maakt gebruik van gegevens uit de Klimaatcheck. Bijna 8.000 leden hebben hierin vragen beantwoord over items als de veestapel, de voerproductie en het energiegebruik, aldus een bericht van Arla. 

Arla wil CO2-uitstoot verlagen 

De tool moet de zuivelcoöperatie ondersteunen bij haar ambitie om in 2030 de CO2-uitstoot per kilo melk met 30 procent te verlagen en in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn.
De gemiddelde CO2-footprint van melkveebedrijven van Arla is 1,15 CO2-equivalent per kilo melk. De CO2-footprint komt daarmee uit op 1,06 kilo CO2-equivalent per kilo melk. De beste bedrijven komen op een footprint van minder dan 0,9 kilo CO2-equivalent per kilo melk.

Positief eigen bedrijf duidelijk

De leden-melkveehouders van de coöperatie krijgen aan de hand van de tool inzicht in de positie van hun eigen bedrijf ten opzichte van collega-bedrijven. De tool geeft daarnaast een overzicht van maatregelen om de CO2-footprint per kilo melk te verlagen. Het gaat hierbij om maatregelen zoals het verbeteren van de voerefficiency, het verlengen van de levensduur en precisiebemesting.

De zuivelcoöperatie verwacht dat de uitkomsten van het project voor de zomer worden gepubliceerd. Daarna wil Arla de methode in de praktijk testen in vier landen. Heeft de proef succes, dan kunnen de resultaten van koolstofvastlegging in 2022 in de onlinetool worden meegerekend.

C-Sequ

Arla werkt binnen het project C-Sequ samen met concerns als FrieslandCampina, Nestlé en Fonterra om een internationaal erkende en geaccepteerde berekeningsmethode voor koolstofvastlegging in de bodem te hanteren. 

Arla Foods introduceerde dit voorjaar biologisch klimaatneutrale zuivel in ons land.  De zuivelcoöperatie beperkt hiervoor op verschillende onderdelen in de keten de uitstoot van broeikasgassen. Ze compenseert tevens alle broeikasgassen van Arla biologisch klimaatneutraal van koe tot koelkast.