Bewerkingskosten in de melkveehouderij stijgen fors

‹ Terug naar overzicht

Bewerkingskosten in de melkveehouderij stijgen fors

Geplaatst op:

De bewerkingskosten in de melkveehouderij blijken met 23 procent te zijn toegenomen van gemiddeld bijna € 67.000 naar € 82.000 per jaar. Dit bericht advies- en accountantsorganisatie Flynth.

Dat de bewerkingskosten hoger uitvallen, heeft vooral te maken met de hogere kosten van betaalde arbeid, loonwerkkosten en kosten van machines en werktuigen. De gemiddelde kritieke opbrengstprijs bij de melkveehouderijbedrijven die klant zijn van Flynth steeg in de afgelopen vijf jaar met 12 procent van € 33,40 naar € 37,40 per 100 kilogram melk.

Meer koeien en grond per melkveehouderij

Die toename in de bewerkingskosten komt deels doordat bedrijven meer koeien (+9 procent) zijn gaan houden en meer grond (+5 procent) in beheer kregen. Ondanks de inmiddels grotere bedrijfsomvang zijn de bewerkingskosten omgerekend per hectare en per kilogram melk toch flink gestegen. Ook omgerekend per hectare was er een forse toename in de bewerkingskosten. In vijf jaar ging het kostenniveau van gemiddeld € 1.272 naar € 1.427 per hectare.

Vooral machines en werktuigen zijn duur

Tussen bedrijven onderling zijn er grote verschillen met een factor 2,5 tussen het hoogste en laagste niveau per hectare. Vergeleken met de kosten die samenhangen met machines en werktuigen, zijn de kosten voor betaalde arbeid en loonwerk per hectare veel minder gestegen, aldus Flynth. 

Lees ook: Ketenpartijen op de bres voor vitale melkveehouderij