BioBasedBouwen: mest als isolatiemateriaal

‹ Terug naar overzicht

BioBasedBouwen: mest als isolatiemateriaal

Geplaatst op:

Start-up BioBuilder, Bouwbedrijf Eric Kock en melkveehouder en biogasondernemer Frank van Genugten starten samen het project BioBasedBouwen. Daarbij is mest de basis voor een biobased isolatiemateriaal. 

In het project wordt gebruikgemaakt van het digestaat dat overblijft na het vergisten van rundermest. Het digestaat wordt behandeld en gedroogd en vervolgens als isolatiemateriaal aangebracht in een prefabelement als alternatief voor minerale wol.

Verschillende soorten mest

De bedrijven hebben het productieproces om het isolatiemateriaal te maken uitgewerkt. Ze willen in kaart brengen hoeveel koolstof er wordt vastgelegd en hoe groot de isolerende werking is. Daarnaast is het de bedoeling dat de projectdeelnemers met verschillende mestsoorten gaan testen. Ook worden de brandveiligheid en de geur van het verkregen materiaal nader bekeken. 

Melkveehouder Van Genugten in Sint-Oedenrode vergist met het bedrijf GroenewoudGas de rundermest van zestien naburige melkveehouderijbedrijven. Dit biogas wordt opgewerkt tot groen gas. De dunne fractie wordt verwerkt tot meststof die kunstmest kan vervangen. De dikke fractie zou benut kunnen worden om in isolatiemateriaal te verwerken.

Groen gas en kunstmest

In Sint-Oedenrode wordt nu sinds twee jaar 1 miljoen kuub groen gas per jaar geproduceerd voor levering op het gasnet. Daarvoor wordt in het project  GroeneWoudGas 40.000 ton rundveemest van meerdere melkveehouderijen vergist in een biogasinstallatie van HoSt. De vergiste mest wordt tevens verwerkt tot een kunstmestvervangend product.

Naast duurzame energieproductie wordt in het project GroeneWoudGas mest verwerkt tot producten op maat voor bemesting van voedergewassen. De emissie van CO2, methaan en ammoniak wordt door de vergisting maximaal gereduceerd op bedrijfsniveau dankzij monomestvergisting.