Lochem onderzoekt levering biogas aan zuivelfabriek

‹ Terug naar overzicht

Lochem onderzoekt levering biogas aan zuivelfabriek

Geplaatst op:

De gemeente Lochem wil ruim € 24.000 uittrekken voor onderzoek dat duidelijk moet maken of melkveebedrijven in de regio biogas aan de lokale zuivelfabriek van FrieslandCampina kunnen leveren. 

De poedertorens in de fabriek in Lochem hebben veel warmte nodig, die met biogas duurzaam zouden kunnen werken. 

Mest als biogas naar fabriek

Veehouderijbedrijven rond Lochem produceren jaarlijks samen 66.000 ton mest waaruit zo’n 1.980.000 m3 biogas kan worden gehaald. Het plan is om de mest via een ondergronds netwerk naar een centrale biogasinstallatie te transporteren en vandaar uit naar de fabriek in Lochem te leveren, zo bericht De Stentor. Onderzoek van CCS Energieadvies in Deventer moet uitwijzen of een dergelijke hub haalbaar is. 

Verdienen met mest vergisten  

Lokale veehouderijen zouden straks kunnen verdienen met mest vergisten tot gas. Het leveren van verse mest met veel stikstof zou bovendien zou een oplossing voor het stikstofprobleem kunnen zijn. Het methaangehalte van biogas is lager dan dat van aardgas. FrieslandCampina kan de productie verder verduurzamen door deels over te schakelen op biogas. 

Zonder biogasinstallatie

Een van de opties dat de mest direct na vergisting vanuit de stal via een ondergronds biogasnetwerk naar de fabriek wordt vervoerd. Dit bespaart transport naar een biogasinstallatie. Zelf mest compleet verwerken op het bedrijf is echter niet haalbaar. 

Een andere, goedkopere mogelijkheid zou zijn de mest zelf deels verwerken in een installatie bij de stal en vervolgens via het netwerk naar de biohub bij FrieslandCampina vervoeren. Daar wordt de mest verwerkt tot gas die direct in de fabriek kan worden gebruikt.