GroeneWoudGas levert groen gas en kunstmest uit mest

‹ Terug naar overzicht

GroeneWoudGas levert groen gas en kunstmest uit mest

Geplaatst op:

In Sint-Oedenrode wordt binnenkort 1 miljoen kuub groen gas per jaar geproduceerd voor levering op het gasnet. Daarvoor wordt in het project GroeneWoudGas 40.000 ton rundveemest van meerdere melkveehouderijen vergist in een biogasinstallatie van HoSt. De vergiste mest wordt tevens verwerkt tot een kunstmestvervangend product.

“Dit project is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking dat resulteert in energieproductie, emissiereductie en een gesloten mestkringloop”, zegt Sjaak Klein Gunnewiek, salesmanager biogasprojecten bij HoSt. 

groen gas groenewoudgasGroen gas uit mest

Naast duurzame energieproductie wordt in het project GroeneWoudGas mest verwerkt tot producten op maat voor bemesting van de voedergewassen. De emissie van CO2, methaan en ammoniak wordt door de vergisting maximaal gereduceerd op bedrijfsniveau dankzij monomestvergisting.

Duurzame energieproductie

De verse mest is afkomstig van melkveebedrijf Van Genugten in Sint-Oedenrode en enkele andere naburige melkveehouderijen. Naast duurzame energieproductie wordt mest in het project van HoSt verwerkt tot producten voor bemesting van de ruwvoergewassen. Het terugwinnen van kunstmestconcentraat uit de vergiste mest begint bij hygiënisatie van het digestaat. Dit doodt eventuele ziektekiemen en maakt het digestaat geschikt voor export en voldoet het aan de mestverwerkingsplicht. Een centrifuge scheidt het digestaat in een dikke fractie en dunne fractie, waarna een stikstofstripper stikstof wint uit de dunne fractie. De melkveehouders kunnen de dunne fractie met waardevolle kalimeststoffen vervolgens gebruiken voor bemesten op maat. 

Regionale kringloop

Het overgebleven product uit de stripper is stikstofrijk ammoniumsulfaat, dat in vloeibare vorm te gebruiken is of kan worden gekristalliseerd. Dit product kan naar verwachting volgend jaar als kunstmestvervanger worden erkend door de Europese Unie. Het kan nu al worden ingezet binnen de pilot mineralenconcentraat waaraan het project GroeneWoudGas deelneemt. “Om de regionale kringloop te sluiten gaan we dit product onder andere inzetten op het grasland van onze klanten. Kennispartners begeleiden het gebruik in de praktijk en doen veldproeven”, aldus melkveehouder Van Genugten.