BioDiverseMelk ondersteunt bij gebruik kruidenrijk grasland

‹ Terug naar overzicht

BioDiverseMelk ondersteunt bij gebruik kruidenrijk grasland

Geplaatst op:

Kruidenrijk grasland is een containerbegrip geworden, wat het lastig maakt om de effecten op diergezondheid, methaanemissie, stikstofbenutting en melkkwaliteit te meten. In het project BioDiverseMelk wordt gewerkt om hier verandering in te brengen. Het doel is telers meer ondersteuning te geven voor het gebruik van kruiden in grasland.

Tijdens het project BioDiverseMelk worden dosis-responseproeven uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving op de Dairy Campus in Leeuwarden. Er zijn kruiden in monocultuur gezaaid. Op basis van 3, 6, of 9 kilo droge stof van het kruid per dag per koe wordt bekeken wat de respons is op verschillende parameters ten aanzien van emissies en melksamenstelling.

Verwaarding kruidenrijk grasland

Ook economische verwaarding van kruidenrijk grasland is een onderdeel van het project, dat mede wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research.

In september start een groep studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein met het onderzoeken van verwaardingsmogelijkheden van kruidenrijke melkstromen. Zij worden daarbij ondersteund door de Rabobank. Onderzoekers proberen methodes op te zetten om melk te screenen op aanwezigheid van bijzondere stoffen. Melkstromen van kruidenrijke weiden kunnen dan eenvoudig geïdentificeerd en vervolgens tot extra waarde gebracht worden.

Er is een lijst van tachtig kruiden en grassen opgesteld op basis van bestaande literatuur. Deze geeft informatie over onder meer de standvastigheid, geschiktheid voor verschillende grondsoorten, beworteling, diergezondheid en voederwaarde van kruiden. De lijst wordt uiteindelijk opgenomen in een definitieve database om veehouders zoveel mogelijk handelingsperspectief te bieden.

Effecten op methaanemissie 

Op basis van de lijst zijn vier kruiden geselecteerd die meegenomen worden in de gecontroleerde proeven op de DairyCampus waar de effecten op methaanemissie, stikstofbenutting en melksamenstelling worden onderzocht. Naast de gecontroleerde proeven op Dairy Campus worden verschillende effecten ook in de praktijk bij melkveehouders onderzocht. Het project BioDiverseMelk loopt tot eind april 2023.

Het driejarig project wordt gefinancierd door FrieslandCampina, het Melkveefonds, SNN, Ruimtelijk Economisch Programma, het Mesdagfonds en Limagrain.

FrieslandCampina begon twee jaar geleden met leden-melkveehouders ook een project om meer te leren over kruidenrijk grasland. Het project moet inzicht geven op het inzaaien, beheren en de mogelijke meerwaarde voor het melkveebedrijf.