Kruidenrijk grasland helpt bij meerprijs melk

‹ Terug naar overzicht

Kruidenrijk grasland helpt bij meerprijs melk

Geplaatst op:

Een kruidenrijk grasland is niet alleen essentieel is voor het bevorderen van de biodiversiteit, maar – als voorwaarde voor diverse melkstromen – helpt ook bij het realiseren van een meerprijs voor de melk. Dit blijkt uit een onderzoeksproject van Weidewinst naar het beheer van graslanden en de effecten op insecten en weidevogels.

Herinzaaien in plaats van doorzaaien geeft melkveehouders de beste kans van slagen op een kruidenrijk grasland. WeideWinst brengt een factsheet kruiden inzaaien met tips voor doorzaaien en adviezen voor bemesting, bekalken, zaaidiepte en de beste tijd voor herinzaaien en doorzaaien.

Concreet aan de slag

WeideWinst is een initiatief van diverse partijen waaronder Veenweiden Innovatiecentrum en Louis Bolk Instituut, die zich inzetten voor meer biodiversiteit en het behoud van weidevogels in Zuid-Holland.

Door kennis, ervaring en onderzoek te bundelen geeft WeideWinst praktische tips en maatregelen waarmee melkveehouders concreet met biodiversiteit aan de slag kunnen op hun bedrijf. De informatie op de site is ondergebracht onder de thema’s kruiden, bemesting, beweiding, slootranden en mozaïekbeheer.