Biologische melkveebedrijven draaien financieel en milieutechnisch goed

‹ Terug naar overzicht

Biologische melkveebedrijven draaien financieel en milieutechnisch goed

Geplaatst op:

De biologische melkveebedrijven draaien financieel en milieutechnisch goed. De toekomstige melkveehouderij biedt echter alleen kansen als voldaan wordt aan een economisch perspectief voor de boeren bij het realiseren van maatschappelijke voorwaarden voor natuur, klimaat, waterkwaliteit en volksgezondheid. Dit komt naar voren in overzichten van 2019 tot en met 2021, vertelt Kees Water van adviesbureau Ekopart in Biojournaal.

Water geeft aan dat dit alleen structureel haalbaar is door de melkveehouderij te extensiveren. “Hiervoor moeten gronden beschikbaar komen. De kostprijs van de te produceren producten zal hoger worden. Daarom zal de markt zal ruimte moeten te bieden voor producten met deze hogere kostprijs. Het overheidsbeleid moet zich hierbij richten op het beschikbaar krijgen van deze gronden en de markt aan te sturen voor de verkoop van deze duurder geproduceerde producten.”

KPI’s biologische melkveebedrijven veelbelovend

Volgens Water zijn dit feitelijk de belangrijkste te leren lessen van circa vijftig jaar biologisch boeren. “Technisch is het een en ander heel goed mogelijk gebleken. De milieuresultaten in de vorm van Kritische Prestatie Indicatoren, ofwel KPI’s, zijn veelbelovend. Bedrijfseconomisch draaien biologische bedrijven mede door de hogere productprijs naar verwachting. Doordat in de bedrijfsvoering niet wordt gewerkt met chemische bestrijdingsmiddelen mag ervan uitgegaan worden dat de bedrijfsvoering een actieve bijdrage levert aan de volksgezondheid, het bodemleven en de waterkwaliteit.”

Bedrijfseconomische resultaten

Ekopart verzamelt de technische en bedrijfseconomische resultaten van de biologische melkveehouders. De gemiddelde melkprijs ligt in de laatste drie jaar circa 11 cent per kilogram melk hoger dan de reguliere melkprijs. Om inzicht te krijgen in de financiële ruimte bij deze resultaten is een berekend resultaat van deze laatste drie jaar opgesteld. 

Milieuresultaten

De laatste drie jaar zijn ook de Kritische Milieu Indicatoren in beeld gekomen. Het gaat hier over het gemiddelde het N-bodemoverschot, de NH3-uitstoot per hectare en het CO2-eq uitstoot per hectare. Beide bedrijfsresultaten bieden goed inzicht in het duurzame perspectief. Het biedt dan ook volop kansen voor bestuurders en beleidsbepalers om een verdere uitbouw te faciliteren. Met name bij de CO2-uitstoot per hectare bestaat een nauwe relatie tussen de melkproductie per hectare en het CO2-eq uitstoot per hectare. 

Lees ook: ‘Melkveebedrijven moeten recycling opnieuw uitvinden’