Boer aan het Roer start met eerste pilots

‹ Terug naar overzicht

Boer aan het Roer start met eerste pilots

Geplaatst op:

Hoe zorg je als boer dat je grasland beter bestand is tegen bijvoorbeeld droge zomers, zonder de grond te veel te bewerken? Kun je de kwaliteit van landbouwgrond verbeteren door maaisel van natuurgrond te gebruiken? En hoe kun je het klimaat in kalverstallen verbeteren?  In de eerste pilots van de proeftuin Boer aan het Roer (onderdeel van Regio Deal Foodvalley) wordt hiermee aan de slag gegaan. Het doel is om via diverse pilots vernieuwende ideeën in de praktijk te testen.

De eerste selectie voor de proeftuin Boer aan het Roer heeft veelbelovende innovaties opgeleverd. Naar aanleiding daarvan zijn de eerste drie pilots van start gegaan. De pilot Beter Bodembeheer met Bokashi zoeken boeren uit of het verwerken van natuurmaaisel tot Bokashi leidt tot bodemverbetering met een positief effect op het verdienmodel. 

In de pilot Slim Doorzaaien Kruidenrijk Grasland maken boeren gebruik van een speciale zaaimachine die de bodem minimaal bewerkt. De pilot Ammoniakreductie Kalverstal onderzoekt wat het precieze resultaat van een innovatief stalsysteem is op de reductie van ammoniak.

Proeftuin Boer aan het Roer

Het doel van de proeftuin Boer aan het Roer is onderzoeken welke effecten de geteste innovaties, maatregelen en concepten hebben op de productieresultaten, diergezondheid, dierwelzijn en emissies. De effecten  worden, voor zo ver mogelijk, met sensor technologieën gemeten. Tevens worden de haalbaarheid en de kosten bepaald.

regio deal foodvalley boer aan het roerEr wordt dus niet alleen gemeten wat de directe effecten van de innovaties zijn (bijvoorbeeld bij emissiereductie het effect op de luchtkwaliteit), maar ook wat de effecten zijn op genoemde andere aandachtspunten (dit wordt integrale aanpak genoemd).

Aanmelden als pilotbedrijf

Deze maand worden innovaties uit de tweede ronde geselecteerd voor de proeftuin. Later dit jaar volgen nog meer aanmeldrondes voor innovaties door bedrijven, ondernemers en veehouders. Veehouders kunnen hun bedrijf aanmelden als pilotbedrijf. Het idee is dat de geselecteerde innovaties vervolgens worden toegepast en getest op de pilotbedrijven.

Over Regio Deal Foodvalley

De Regio Deal Foodvalley is in 2019 gesloten tussen het Rijk en regionale partners. Het is een meerjarige samenwerking om de transitie naar een circulair en duurzaam voedselsysteem te versnellen. Er zijn drie thema’s die zich richten op Landbouw, Voeding & Gezondheid en Kennis & Innovatie. Met Boer aan het Roer wordt uitvoering gegeven aan het landbouwthema, waarbinnen onder andere een proeftuin wordt ingericht en masterclasses en trainingen worden aangeboden. 

Naast het Rijk zijn Regio Foodvalley, Provincie Gelderland, Provincie Utrecht, LTO Noord, Waterschap Vallei & Veluwe, Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht en VNO-NCW Midden partners in de Regio Deal Foodvalley. In de uitvoering van de Regio Deal zijn onder andere Christelijke Hogeschool Ede en Poultry Expertise Centre betrokken.