Boeren westelijk veengebied beginnen verkoop koolstofcredits

‹ Terug naar overzicht

Boeren westelijk veengebied beginnen verkoop koolstofcredits

Geplaatst op:

Boeren in het westelijk veenweidegebied beginnen met de verkoop van koolstofcredits. De pilot van Wij.land en Rabobank duurt drie jaar en is de eerste proef van de koolstofbank Rabo Carbon Bank in Nederland. Eerder dit jaar begon Rabo Carbon Bank met een pilotproject voor boeren in Amerika.  

Boeren krijgen met de verkoop van klimaatcredits betaald voor maatregelen die klimaatverandering moeten tegengaan. De proef van de Rabobank en Wij.land is het eerste project in Nederland waarbij een groep boeren op basis van hun eigen duurzaamheidsplan kiest uit de beschikbare klimaatslimme maatregelen.

Koolstofcredits Wij.land en Rabo Carbon Bank

In het proefproject komen de kosten voor monitoring voor rekening van Wij.land en Rabo Carbon Bank en komt circa 90 procent van de creditprijs bij de boer terecht. De bedrijven krijgen de helft van hun credits als voorschot uitbetaald. 

De hoeveelheid credits wordt berekend op basis van een model dat Wij.land heeft ontwikkeld voor het westelijk veenweidegebied. Daarin spelen klimaatslimme maatregelen, zoals het zaaien van kruidenrijk grasland, het terugbrengen van kunstmest of het opbrengen van compost, een belangrijke rol. Daarnaast wordt rekening gehouden met de gehele koolstofkringloop – gras, voer, melk, mest – van het bedrijf.

Valuta voor Veen 

Het verkopen van de CO2-besparing bestaat al in Valuta voor Veen. Bij biologisch melkveehouder Sjoerd Miedema in Haskerdijken ging vorig jaar juli het eerste gecertificeerd CO2-reductieproject in dit concept van start. Met het eerste CO2-reductieproject in Nederland kwamen de eerste gecertificeerde CO2-certificaten op de vrijwillige markt beschikbaar.

De CO2-besparing wordt bereikt door de Valuta voor Veen-methode toe te passen op de 32 hectare agrarisch veenweidegebied van het bedrijf Miedema. Het project is onderdeel van het Friese veenweideprogramma en is uitgevoerd door de Noardlike Fryske Wâlden, It lege Midden, Projecten LTO Noord en de Friese Milieu Federatie (FMF).

Verhoging van het waterpeil

Op het land van biologisch melkveebedrijf Miedema vindt voor tien jaar een verhoging van het waterpeil plaats. Dit vermindert de oxidatie van het veen en hierdoor een reductie van de CO2-uitstoot. De biologische melkveehouder bespaart volgens berekeningen 4.370 ton aan CO2 voor de gehele locatie gedurende de tien jaar. De CO2-besparing kan worden verkocht in de vorm van gecertificeerde CO2-certificaten aan kopers die hun eigen CO2-uitstoot willen compenseren.