Eerste gecertificeerd CO2-reductieproject van start

‹ Terug naar overzicht

Eerste gecertificeerd CO2-reductieproject van start

Geplaatst op:

Bij biologisch melkveehouder Sjoerd Miedema in Haskerdijken ging deze week het eerste gecertificeerd CO2-reductieproject Valuta voor Veen van start. Met dit eerste CO2-reductieproject in Nederland komen de eerste gecertificeerde CO2-certificaten op de vrijwillige markt beschikbaar.

De CO2-besparing wordt bereikt door de Valuta voor Veen-methode toe te passen op 32 hectare agrarisch veenweidegebied. Dit project is onderdeel van het Friese veenweideprogramma en is uitgevoerd door de Noardlike Fryske Wâlden, It lege Midden, Projecten LTO Noord en de Friese Milieu Federatie (FMF) .
Op de bijna 32 hectare van het land van biologisch melkveebedrijf Miedema vindt voor tien jaar een verhoging van het waterpeil plaats. Dit vermindert de oxidatie van het veen en hierdoor een reductie van de CO2-uitstoot. De biologische melkveehouder bespaart volgens berekeningen 4.370 ton aan CO2 voor de gehele locatie gedurende de tien jaar.

Certificaten CO2-reductieproject voor compenseren uitstoot

De CO2-besparing kan worden verkocht in de vorm van gecertificeerde CO2-certificaten aan kopers die hun eigen CO2-uitstoot willen compenseren. Nagenoeg alle CO2-certificaten voor het eerste jaar zijn al verkocht. Voor de overige certificaten zijn gesprekken gaande met geïnteresseerde kopers. Daarnaast heeft een aantal kopers zich gemeld voor de aankoop van CO2-certificaten waarmee binnen Nederland aan CO2-compensatie kan worden gedaan. Een van de kopers is het innovatieve palletverpakkingsbedrijf XT Orange in Etten-Leur.
VvV is een methodiek ontwikkeld in Friesland waarbij boeren en grondeigenaren in het veenweideland het waterpeil op hun land verhogen en daarvoor financiële compensatie krijgen door de verkoop van gecertificeerde CO2-certificaten. Elke partij die op vrijwillige basis zijn eigen CO2-uitstoot wil compenseren, kan dit doen door de aankoop van deze CO2-certificaten. De certificering van de certificaten geeft de kopers de garantie dat de CO2-besparing ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De certificering wordt uitgevoerd door de Stichting Nationale Koolstofmarkt.

Landelijke uitrol

Binnenkort start een online platform waarop vrijwillige CO2-Certificaten kunnen worden aangeboden en verkocht. Kopers kunnen zowel zakelijke als particuliere afnemers zijn.  Deze eerste verkoop vormt de start van een landelijke uitrol van Valuta voor Veen. Noord- en Zuid-Holland, Overijssel en Utrecht zijn ook bezig met projectontwikkeling op basis van deze methodiek. Doel is om twee projecten per provincie voor medio 2021 te realiseren.

Meer informatie: Valuta voor Veen