Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij krijgt vervolg

‹ Terug naar overzicht

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij krijgt vervolg

Geplaatst op:

De Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) krijgt een vervolg. Er komt € 1,3 miljoen beschikbaar voor een tweede fase waaraan 140 melkveehouders in  de provincie kunnen deelnemen. Via de BBM worden melkveehouders financieel beloond voor hun bijdrage aan natuur, water en landschapskwaliteit.  

(Foto: Carlo Braat, ANB Brabant)

In de eerste fase van de BBM zijn al tweehonderd melkveehouders aan de slag gegaan met de BBM. Ze werkten met een integrale aanpak waarbij werd gestuurd op doelen en beloond voor prestaties. De agrarisch collectieven verzorgen de werving, de aanvraag, administratieve verplichtingen en de uitbetaling van de beloning op basis van de geleverde prestaties door de ondernemer. De melkveehouders wordt gevraagd om hun ondernemerschap in te zetten en te kijken welke maatregelen op hun bedrijf passen om hun score te verbeteren.

Biodiversiteitsmonitor zorgt voor draagvlak

“De biodiversiteitsmonitor geeft ons de mogelijkheid om meer draagvlak te krijgen in de omgeving”, zegt Arno van Pelt, melkveehouder en een van de eerste deelnemers. “Het is interessant om mee te doen, omdat je waardering krijgt voor je investering in de natuur. Het is ook een financiële waardering, zodat het een extra mogelijkheid is om met kleine stappen dat verdienmodel nog iets te vergroten.”

Structurele beloning

De BBM wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Brabants Bodem. Vanuit het project kan de melkveehouder voor drie jaar een maximale vergoeding van € 5.000 per jaar ontvangen. Daarna is het van belang dat de maatregelen worden voortgezet. Daarom wordt gelijktijdig gewerkt aan structurele beloning. 

Zo geeft een hoge BBM-score voorrang bij het pachten van gronden van provincie en waterschappen. Ook helpt zo’n hoge score om als natuurinclusief bedrijf toestemming te krijgen per 1 januari 2024 minder vergaande stalaanpassingen te doen. Verder helpen goede resultaten in de biodiversiteitsmonitor bij het verkrijgen van een plus op de melkprijs van FrieslandCampina of een rentekorting bij de Rabobank. 

Kennissessies

Agrifirm houdt samen met BBM verschillende kennissessies voor melkveehouders over bijvoorbeeld bodem- en voermaatregelen om hun score te verbeteren. Alle partijen van Brabants Bodem werken eraan om meer van dit soort beloningen beschikbaar te krijgen voor duurzame melkveehouders.

Heel Noord-Brabant

Brabants Bodem heeft de BBM op de kaart gezet in het Van Gogh National Park. De provincie Noord-Brabant, gemeenten, Waterschap de Dommel, Brabant Water, ZLTO, Brabantse Milieufederatie en Brabants Landschap vormen de stuurgroep van het project. De eerste fase van BBM was vooral bedoeld voor ondernemers in Van Gogh National Park. Fase 2 van de biodiversiteitsmonitor staat open voor melkveehouders in heel Noord-Brabant. In totaal kunnen 140 boeren deelnemen. Aanmelden is mogelijk via de collectieven agrarisch natuurbeheer.