Broeikasgasemissie Koeien & Kansen-bedrijven verschilt sterk

‹ Terug naar overzicht

Broeikasgasemissie Koeien & Kansen-bedrijven verschilt sterk

Geplaatst op:

De broeikasgasemissie op bedrijven van Koeien & Kansen verschilt onderling sterk. Deze bedroeg vorig jaar gemiddeld 1.215 kilo CO2-equivalenten per ton meetmelk. Dit zijn de broeikasgassen die volledig aan de melk zijn toegerekend. In totaal werd er in 2019 ruim 1.320 kilo CO2-equivalanten per ton meetmelk geproduceerd. Daarvan is 92 procent aan melk en 8 procent aan vlees toegerekend.

De bedrijven varieren aanzienlijk in de hoogte van de broeikasgasuitstoot vanwege rantsoen, efficiency in het voeren, intensiteit en grondsoort. Het gaat om zeventien Koeien & Kansen-bedrijven (inclusief De Marke) waar vorig jaar met de Kringloopwijzer weer een gemiddelde broeikasgasemissie per ton meetmelk is berekend.

Broeikasgasemissie door melkproductie

Omdat vorig jaar minder vlees is afgevoerd dan in 2018, is gemiddeld 92 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen toegerekend aan de melkproductie. Dit is 6 procent meer dan in 2018. 

In 2018 was de jongveebezetting op een gemiddeld Koeien & Kansen-bedrijf nog 5,1 stuks jongvee per tien melkkoeien. Vorig jaar is dat gedaald naar gemiddeld 4,6 stuks jongvee per tien melkkoeien. Door deze daling is minder vlees afgevoerd en wordt meer van de geproduceerde broeikasgassen aan melk toegerekend.

Landelijk 

In 2018 produceerde een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf 1.195 kilo CO2-equivalenten per ton melk aan broeikasgassen. Deze broeikasgassen zijn alleen de aan melk toegerekende broeikasgassen ofwel 84 procent van de totale broeikasgasemissie volgens Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen. De resultaten van het gemiddelde Koeien & Kansen-bedrijf lagen hier in 2018 met 1.145 kilo CO2-equivalenten onder.

Kijk hier voor meer informatie over emissie uit methaan bij pensfermantatie, uit stal en opslag van mest, bij het produceren van voer en uit andere aanvoerbronnen.