Hoger inkomen voor melkveehouders Koeien & Kansen

‹ Terug naar overzicht

Hoger inkomen voor melkveehouders Koeien & Kansen

Geplaatst op:

Melkveehouders van Koeien & Kansen-bedrijven verdienden vorig jaar gemiddeld € 50.000 meer dan de gemiddelde melkveehouder in Nederland. 

Het inkomen op deze bedrijven kwam uit op € 2,57 per kilo melk en de bedrijven kenden een saldo van € 1,15 per 100 kilo melk, aldus een bericht van Koeien & Kansen op basis van cijfers uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. 

Bedrijven Koeien & Kansen groter en intensiever 

Het blijkt dat deze bedrijven groter en intensiever zijn dan het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf. De gemiddelde melkleverantie is met bijna 1,3 miljoen kilo circa 4 ton groter dan het Nederlands gemiddelde. De intensiteit ligt met 22.000 kilo melk per hectare voedergewas circa 6.000 kilo hoger dan bij het gemiddelde bedrijf. 

Kosten lager

De deelnemende bedrijven hebben zowel lagere variabele (- € 1 per 100 kilo melk) als lagere vaste kosten (-€ 1,86 per 100 kilo melk). Bij de variabele kosten liggen de voerkosten met € 11,56 per 100 kilo melk net iets boven het Nederlands gemiddelde (+€ 0,17). De kosten voor onder andere diergezondheid, veeverbetering en KI, meststoffen en gewasbescherming zijn lager, zo blijkt uit de cijfers.

Bij de vaste kosten scoren de ondernemers aan het project beter op de meeste kostenposten, zoals machines en werktuigen, grond en gebouwen en betaalde arbeid. De kosten voor loonwerk zijn wel iets hoger en ook aan rente door meer vreemd vermogen, op bedrijfsniveau maar ook per kilo melk, wordt meer betaald.  

De melkopbrengsten waren gemiddeld € 0,50 per 100 kilo melk hoger dan het Nederlands gemiddelde, maar de omzet en aanwas was lager (-€ 0,35). De overige opbrengsten lagen bijna € 0,50 per 100 kilo melk lager op de Koeien & Kansen-bedrijven.

Resultaten onderling verschillen

De verschillen onderling tussen de Koeien & Kansen-bedrijven zijn groot, net zoals bij de hele groep Nederlandse melkveebedrijven. De economisch minst presterende bedrijven kwamen in 2018 uit op een inkomen rond de nullijn, de economisch best presterende bedrijven verdienden € 150.000 of meer.