COKZ heet voortaan 'Controle Orgaan Kwaliteits Zaken’

‹ Terug naar overzicht

COKZ heet voortaan 'Controle Orgaan Kwaliteits Zaken’

Geplaatst op:

Het COKZ wijzigt zijn naam in ‘Controle Orgaan Kwaliteits Zaken’. Voorheen heette de stichting ‘Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel’. De afkorting blijft ongewijzigd met het oog op de naamsbekendheid ervan in het buitenland. In het Engels wordt de volledige naam: ‘The Netherlands Authority for Dairy and Eggs’. 

Het COKZ houdt toezicht op de kwaliteit van zuivel, eieren en pluimveevlees. Het doet dit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert het controleorgaan ook op voedselveiligheid van zuivel, eieren en eiproducten. 

Toezichtstaken COKZ

cokz wijzigt naamDe naamswijziging werd vorig jaar september aangekondigd bij de opening van het nieuwe kantoor in Leusden. De reden van de naamswijziging is dat het COKZ naast het toezicht op de zuivel ook belast is met toezichtstaken op het gebied van eieren en pluimveevlees. De oude naam van ‘Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel’ dekte daarmee niet meer de lading en is gekozen voor de algemenere naam ‘Controle Orgaan Kwaliteits Zaken’. 

Exportcertificaten

Voor de naamswijziging op de exportcertificaten die onder bevoegdheid van COKZ worden afgegeven, wordt iets meer tijd genomen. De reden hiervan is op de eerste plaats om de autoriteiten in het buitenland via de officiële kanalen op de hoogte te kunnen stellen van de wijziging. Daarnaast gaat het bij exportcertificaten om waardepapieren, waar speciale eisen aan worden gesteld qua drukken. Het controleorgaan wil daarbij zorgvuldigheid betrachten. De naamswijziging op de exportcertificaten gaat in op 1 januari 2021.