Convenantsdag Weidegang van Duurzame Zuivelketen

‹ Terug naar overzicht

Convenantsdag Weidegang van Duurzame Zuivelketen

Geplaatst op:

Duurzame Zuivelketen (DZK) heeft weer een Convenantsdag Weidegang gehouden. Dit convenant bestaat nu tien jaar en heeft ruim tachtig deelnemende partners. Deze hebben samen de afgelopen jaren veel bereikt.

In 2021 nam het aandeel melkveebedrijven dat de koeien in de wei laat lopen verder toe tot zo’n 84 procent. Dit is ruim boven de in DZK-verband geformuleerde doelstelling. De dag stond ditmaal in het teken van hoe weidegang en vers gras ook kunnen bijdragen aan andere duurzaamheidsdoelen. 

Weidegang Trofee 2022 

Ook vond de verkiezing van de Weidegang Trofee 2022 plaats. De winnaar werd ABZ De Samenwerking Diervoeders die onder meer het koeien buiten laten grazen stimuleert via een versgrasabonnement. Daarbij krijgen melkveehouders via een tweewekelijkse bemonstering en analyse van vers gras de mogelijkheid om actief te sturen op rantsoen in relatie tot weidegang. Pure Graze was dit jaar de tweede genomineerde voor de trofee.

Convenant 

Het Convenant Weidegang is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, het door ZuivelNL gefinancierde samenwerkingsverband waarin melkveehouders en zuivelondernemingen streven naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Het convenant kwam in 2012 tot stand met als doel de weidegang in uiterlijk 2020 terug te brengen op het niveau van toen (81,2 procent). Inmiddels hebben meer dan tachtig partijen deze afspraak ondertekend, waaronder overheden, onderwijs, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties. 

Weidegangspercentage stijgt gestaag

Het gestelde doel werd al in 2018 behaald. Sindsdien is het weidegangspercentage steeds verder opgelopen, onder meer als gevolg van initiatieven die partijen uit de zuivelketen hebben ondernomen om de weidegang te stimuleren. 

Zo keren zuivelondernemingen een premie uit aan veehouders die hun koeien buiten laten lopen. Ook brengen zij met succes producten van weidemelk op de markt. Daarnaast hebben boerenorganisaties diverse initiatieven genomen om veehouders te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering met het doel het melkvee weer te laten weiden. Wageningen Economic Research beoordeelt jaarlijks de verduurzaming van de zuivelketen op verzoek van de Duurzame Zuivelketen.