Coronacrisis doet liquiditeit melkveehouders geen goed

‹ Terug naar overzicht

Coronacrisis doet liquiditeit melkveehouders geen goed

Geplaatst op:

De melkveehouderij begint de coronacrisis te voelen in de liquiditeit. De lopende rekening is in het afgelopen kwartaal verslechterd met gemiddeld € 17.400, zo’n € 170 per melkkoe. 

De teruggang is een gevolg van dalende melkopbrengsten en hogere uitgaven. Deze zijn doorgaans in het tweede kwartaal hoger dan de opbrengsten door voorjaarskosten vanwege mest en loonwerk. De melkprijs was in het tweede kwartaal lager dan het eerste kwartaal. Daarnaast viel de weidepremie in het eerste kwartaal, aldus een bericht van Insights van ABN Amro.

Coronacrisis deelt klappen uit

De toename van het melkvolume met 1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal kon lage melkprijs niet opvangen. Behalve de melkprijs kregen ook de prijzen van nuchtere kalveren en slachtkoeien klappen. Het deels wegvallen van out of home-markten raakte de vleesafzet hard en daarmee ook de inkomsten uit omzet en aanwas op melkveebedrijven. Hierdoor verslechterde de liquiditeitspositie van melkveebedrijven en daalde de rekening courant naar gemiddeld € 3.400 negatief. Dit is bijna € 12.000 lager dan twaalf maanden geleden.

Dalende melkprijs 

De melkprijs af boerderij daalde de afgelopen maanden met 3 à 4 cent nadat de mondiale prijzen van zuivel na half maart wegzakten onder invloed van de coronapandemie en de lockdowns. De melkprijs in het tweede kwartaal daalde met ruim 7 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. De gemiddelde prijs in 2020 van volle en magere melkpoeder lag 5 à 6 procent lager dan het gemiddelde in 2019 en de boterprijs lag 16 procent lager. 

Vanaf begin deze maanden herstelden vooral de boter- en magere melkpoederprijs, maar nog  niet op het niveau van voor de uitbraak van het coronavirus. De EU-kaasprijs daalde de eerste maanden van dit jaar, maar is sinds mei niet meer verder gedaald en vrij stabiel. 

Meer melkaanvoer

De melkaanvoer over het eerste kwartaal was bijna 4 procent hoger dan in dezelfde periode van 2019. In het tweede kwartaal was de groei 1 procent waardoor over het eerste halfjaar totaal 2,5 procent meer melk is geproduceerd dan in 2019. In de EU en in Nieuw Zeeland bedroeg de toename tot en met april 2,4 procent.

Over de liquiditeitsmonitor

Meer informatie over de liquiditeitsbarometer via Agrimatie van Wageningen Economic Research. Deze liquiditeitsmonitor kwam tot stand als publiek private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Agrifirm en ABN Amro. De data zijn afkomstig van het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research.