Nog geen effect coronavirus op liquiditeit melkveebedrijven

‹ Terug naar overzicht

Nog geen effect coronavirus op liquiditeit melkveebedrijven

Geplaatst op:

Het coronavirus had in het eerste kwartaal van dit jaar nog geen effect op de liquiditeit van melkveebedrijven. 

De stand op de rekening-courant steeg gemiddeld met € 14.500, zo’n € 140 per koe. Die toename wordt veroorzaakt door rond € 90 per koe aan extra melkopbrengsten in januari door premiebetalingen voor duurzaamheid en weidegang. Het melkvolume steeg met 5 procent en de prijs met 1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2019. Dit blijkt uit de liquiditeitsbarometer van ABN Amro Insights.

Coronavirus zet zuivelprijzen onder druk

Inmiddels staan de zuivelprijzen onder druk. In de periode van half maart tot medio april daalden de prijzen voor volle, magere melkpoeder en boter respectievelijk met 10, 22 en 25 procent. De Global Dairy-prijsindex daalde dit jaar met 14 procent. De Nederlandse melkprijs af boerderij daalde in maart met 0,3 cent per kg maar zal de komende maanden verder zakken, zo bleek in april.

Afzet kalfsvlees 

Het coronavirus heeft inmiddels ook effect op de afzet van kalfsvlees. Kalverintegraties zetten momenteel minder dieren op als reactie op de vraaguitval. De prijs van kalveren is daardoor gedaald. De verkoop van kalveren zal de komende maanden minder geld opleveren. Veel ondernemers betalen de komende zes maanden geen aflossingen en soms ook geen rente aan hun bank. Dat helpt tijdelijk in de kosten. 

Aflossing en rente bedragen samen zo’n 8 tot 9 cent van de kostprijs per kilo melk. De daling van de melkprijs kan op deze bedrijven worden opgevangen met deze maatregel, al realiseert elke ondernemer zich dat opschorting geen economisch rendement oplevert. Niet alle ondernemers maken overigens gebruik van de regeling die banken aanbieden.

Beperkte daling

Voorjaarswerkzaamheden en mestkosten worden veelal in dit tweede kwartaal betaald. Nu  groeit er weer gras en zal de behoefte aan aanvullend voer afnemen. Regen is echter wel noodzakelijk. De optelsom van bovenstaande invloeden leidt de komende maanden tot een beperkte daling van de liquiditeitspositie op het gemiddelde melkveebedrijf, verwacht ABN Amro. Daarbij is er een groot verschil tussen melkveehouders die al dan niet gebruikmaken van de opschortingsregeling van banken. 

Liquiditeitsbarometer

De liquiditeitsbarometer is tot stand gekomen als publiek private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ABN Amro. De data zijn afkomstig van het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. Het doel is om de verkregen inzichten te delen en ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.