Danone bespaart 500 miljoen liter water met eigen waterzuivering

‹ Terug naar overzicht

Danone bespaart 500 miljoen liter water met eigen waterzuivering

Geplaatst op:

Danone gaat in de zuivelfabriek in Rotselaar tot 75 procent van het gebruikte water terugwinnen. Met de waterzuivering bespaart de locatie in Vlaanderen 500 miljoen liter water per jaar. 

Het afvalwater van het productieproces gaat naar een eigen waterzuiveringsstation van Danone. Daar wordt nu een nieuwe technologie ingezet om het afvalwater in twee stappen weer geschikt te maken voor hergebruik. Het water heeft dan weer de kwaliteit van drinkwater.

Waterzuivering recyclet en zuivert

Het afvalwater van het productieproces wordt net als voorheen naar Danone’s waterzuiveringsstation gestuurd. Nieuw is dat het nu wordt gerecycled met een innovatieve membraantechnologie om productieafvalwater opnieuw drinkbaar te maken. Met de zuivering van het water in twee stappen kan het op een circulaire manier worden hergebruikt. 

“Eerst worden alle mogelijke vaste deeltjes verwijderd door middel van ultrafiltratie”, verklaart Danone-directeur Jurgen Berckmans. “Vervolgens worden ook alle mineralen en micro-organismen verwijderd met de omgekeerde-osmosetechniek. Na deze stap is het water opnieuw van drinkwaterkwaliteit en kan het worden hergebruikt, in een oneindige cyclus om de verschillende fases van het productieproces te reinigen, een proces dat in principe veel water verbruikt.” 

De innovatie op de locatie vergde een investering van € 2 miljoen. De zuivelfabriek in Rotselaar is hiermee de eerste productiesite van Danone ter wereld. De technologie zal ook in andere landen worden geïnstalleerd en is in lijn met het bedrijfsmodel ‘One Planet. One Health’.

Besparen tot jaarlijks 500 miljoen liter water  

“Door 75 procent van het verbruikte water te hergebruiken, vermindert de fabriek in Rotselaar haar impact op het grondwater, maar ook op de omliggende rivieren en beken aanzienlijk”, licht waarnemend burgemeester Dirk Claes toe. “Bovendien pompt ze tot 75 procent minder grondwater op. Deze innovatie laat de site niet alleen toe om jaarlijks meer dan 500 miljoen liter water te besparen maar ook om water beschikbaar te houden van de omgeving. Dit komt overeen met het jaarlijks waterverbruik van 4.000 gezinnen of alle inwoners van het centrum van Rotselaar.” Door minder water nodig te hebben, helpt het bedrijf waterschaarste in Vlaams-Brabant tegen te gaan.

Ook voor boeren 

Naast dit project zal Danone binnenkort ook het teveel aan gezuiverd afvalwater ter beschikking kunnen stellen aan de boeren in de regio, om hen te helpen bij de irrigatie van hun gewassen tijdens de droogte. Danone kreeg hierbij steun van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie. Dankzij een administratieve vereenvoudiging op Vlaams niveau maakt Fevia het nu mogelijk voor voedingsbedrijven om hun gezuiverd afvalwater ter beschikking te stellen als irrigatiewater. Danone past in Rotselaar principes van de circulaire economie niet alleen toe op waterbeheer, maar zoekt ook samen met het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) in het project Wings naar innovatieve oplossingen voor circulair verwerken van het mestoverschot op melkveebedrijven in de regio.

Grootste yoghurtfabriek in Europa

De fabriek in Rotselaar is de grootste locatie voor yoghurtproductie van Danone in Europa. In de fabriek worden verschillende soorten yoghurt geproduceerd, zoals Actimel, Danone Fruit en Activia Fruit. Elke week rollen meer dan 30 miljoen flesjes en 4 miljoen potjes yoghurt van de band. De producten worden verkocht in meer dan twintig landen binnen en buiten Europa.

Erkend met B Corp-certificaat

De strategie bij Danone is opgebouwd rond de overtuiging dat gezondheid, ecologie en bedrijfseconomische belangen hand in hand gaan. Als erkenning hiervoor is de zuiveldivisie van Danone België vorig jaar gecertificeerd als B Corp. Ook de innovatie in Rotselaar draagt bij tot positieve verandering in de ontwikkeling van de B Corp-beweging in Europa: gezonde en lekkere producten op de markt brengen, die ook goed zijn voor de maatschappij en voor de planeet.