Danone en VCM zoeken naar circulair verwerken mestoverschot

‹ Terug naar overzicht

Danone en VCM zoeken naar circulair verwerken mestoverschot

Geplaatst op:

Danone in Rotselaar in Vlaams-Brabant en het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) zoeken in het project Wings naar innovatieve oplossingen voor circulaire verwerking van het mestoverschot op melkveebedrijven.

Danone VCM WingsDanone startte Wings rond circulaire mest drie jaar geleden samen met VCM en enkele melkveeveehouders. Het project wordt met € 800.000 financieel ondersteund door het Danone Ecosystem Fund, een fonds waarmee Danone projecten ondersteunt die innoveren op sociaal, ecologisch en economisch gebied.

Circulaire landbouw

De projectpartners onderzochten samen met een pilotgroep van melkveehouders mestverwerkingstechnieken op financiële en praktische haalbaarheid. Zo werd een test uitgevoerd met een mestverwerkingsinstallatie die stikstof uit het mestoverschot haalt met als doel de melkveehouder zijn eigen kunstmest te laten produceren in plaats van aan te kopen. Een concreet voorbeeld van circulaire landbouw, aldus Dirk Denorme, voorzitter van VCM.

Problemen met mestafzet

Danone in Rotselaar wordt beleverd door ongeveer honderd regionale melkveebedrijven waar gemiddeld honderd koeien worden gehouden. ‘Problemen in de mestafzet door gebrek aan grond’ bleek drie jaar geleden bij de helft van de Vlaamse bedrijven een van de belangrijkste knelpunten voor de toekomstige bedrijfsvoering. Strengere bemestingsnormen en bedrijfsuitbreidingen na het verdwijnen van het melkquotum in 2015 vergrootten het tekort aan grond voor mestafzet en daarmee de noodzaak voor de melkveehouder om zelf kunstmest te produceren.

Danone zocht in het Wings-project samen met melkveehouders en VCM naar de mogelijkheid om rundermest te verwerken op een manier die past binnen een circulaire landbouw. De zuivelverwerker wil in België een voortrekkersrol spelen in het verwerken van koemest met zoveel mogelijk gebruik van de nutriënten.

Belangrijke stap richting kringlooplandbouw

“De vraag van de consument én de melkveehouders naar een duurzamere melkveehouderij wordt steeds groter. Beide partners zijn ervan overtuigd dat dit project een belangrijke stap is richting een kringlooplandbouw waar afval wordt gevaloriseerd tot grondstof, met minder uitstoot en een meer duurzame mestverwerking”, zegt Nathalie Guillaume, directeur External Affairs Danone België..

De ervaringen vanuit het project WINGS, dat dit jaar afloopt, zijn speciaal voor melkveehouders gebundeld in het kennishandboek Oplossingen voor het mestoverschot in de melkveehouderij.