DLV Advies nieuwe kennispartner van Dairy Academy Royal A-ware

‹ Terug naar overzicht

DLV Advies nieuwe kennispartner van Dairy Academy Royal A-ware

Geplaatst op:

DLV Advies wordt de nieuwste kennispartner van Dairy Academy Royal A-ware. De aangesloten melkveehouders kunnen met DLV Advies dit najaar meer te weten komen over het managen van financiële risico’s als gevolg van de volatiele melkprijs.

Van links naar rechts: Klaas de Jong, Niek Groot Wassink en Anneke Jorritsma-van der Zijl.

Behalve financieel management gaat de nieuwe kennispartner expertise in de volle breedte van het agrarisch speelveld toevoegen aan Dairy Academy. DLV Advies heeft de coöperatie Milk Trading Company (MTC) opgericht. MTC is actief op de melktermijnmarkt en heeft 320 leden. 

DLV Advies beantwoord vragen melkveehouders

Via het lidmaatschap kunnen melkveehouders de invloed van prijsschommelingen op de liquiditeit van hun melkveebedrijf beperken. De deelnemende melkveehouders zetten de melkprijs vast voor een deel van hun melkplas. Het verschil tussen de werkelijke en vastgestelde prijs wordt via MTC uitbetaald of ingehouden om risico’s te managen. 

Klaas de Jong, coo bij Royal A-ware: “Tijdens webinars en de workshops die Dairy Academy in samenwerking met DLV Advies organiseert, krijgen onze aangesloten melkveehouders antwoord op vragen als: wat is prijsrisicomanagement en hoe kan ik via MTC meer stabiliteit in inkomsten genereren?” 

Melkveehouders breed ondersteunen

Maar de expertise van DLV Advies gaat nog een stap verder. De adviseurs kunnen melkveehouders op weg helpen met een passend verdienmodel om het maximaal haalbare bedrijfsresultaat te behalen.

De adviseurs kunnen de aangesloten melkveehouders van Royal A-ware ook bijstaan in het opzetten van projectplannen en het aanvragen en benutten van beschikbare subsidies. Bijvoorbeeld om energieproducent te worden met aandacht voor eigen opwekking van energie via windmolens, zonne-energie, mestvergisting, energieopslag enzovoort. 

Sparringpartner

“Ook het aanvragen van bouwvergunningen, alles rondom de NB-vergunningen en het emissiearm maken van stallen zijn aandachtsgebieden van ons bedrijf”, vertelt Niek Groot Wassink, adviseur Financieel Management bij DLV Advies. “Tot aan advies over kringlooplandbouw, bodem en bemesting. Het brede werkterrein en kennis van de laatste innovaties maakt ons tot een complete sparringpartner voor iedere melkveehouder. Samen kijken we naar praktische oplossingen en focussen we op het resultaat onder aan de streep.” 

Kennispartners bieden workshops

In samenwerking met twaalf kennispartners geeft Dairy Academy melkveehouders handvatten voor optimalisatie van hun bedrijfsvoering. Dit jaar is al zevenhonderd keer deelgenomen aan (online)workshops en/of webinars. Met de kennisoverdracht wordt een bijdrage geleverd aan het toekomstbestendig en duurzaam inrichten van ieder melkveebedrijf. 

“De workshops spelen in op praktische, actuele thema’s”, zegt Anneke Jorritsma-van der Zijl, manager Dairy Academy. “Bij een workshop zijn vaak meerdere kennispartners betrokken. Onze nieuwe kennispartner DLV Advies kan door brede expertise en kennis een surplus bieden aan diverse workshops in ons workshopaanbod.”

Over Dairy Academy 
Dairy Academy, gevestigd in Heerenveen bij de kaasmakerij van Royal A-ware, is een exclusief kennisplatform voor melkveehouders die melk aan Royal A-ware leveren. Dairy Academy is onderdeel van Royal A-ware en helpt met twaalf deskundige kennispartners de aangesloten melkveehouders het melkveebedrijf toekomstbestendig en duurzaam in te richten. Gedurende het jaar kunnen de melkveehouders kosteloos en vrijblijvend aan workshops deelnemen. De kennispartners van Dairy Academy zijn naast DLV Advies: Semex, BP, ForFarmers, Denkavit, Bles Dairies, Rabobank, GEA, SCCL, Uniform-Agri en  Eurofins Agro. Enkele weken geleden werd Spinder, expert in stalinrichtingsconcepten, aan Dairy Academy toegevoegd.