Financiering per kilogram melk vorig jaar gestegen

‹ Terug naar overzicht

Financiering per kilogram melk vorig jaar gestegen

Geplaatst op:

De financiering per kilogram melk in de melkveehouderij steeg vorig jaar naar € 1,61 per kilo. Dit is inclusief gekapitaliseerde pacht, huur en lease. In 2016 was dit gemiddeld € 1,55, bericht Alfa Accountants en adviseurs.

“Door de huidige rentestand is dit voor veel bedrijven momenteel nog redelijk op te brengen. Er ontstaat echter wel een zeker ‘renterisico’ in de bedrijfsvoering”, stelt Klaas-Jan Janse, bedrijfskundig adviseur bij Alfa Accountants en adviseurs. 

Vanuit de banken wordt er meer gestuurd op liquiditeit en cashflow, waardoor inzicht in de liquiditeit belangrijker wordt voor een melkveebedrijf. Daarnaast wordt ook gekeken welke investering er gedaan moet worden. Bij een investering in grond of de bouw van een stal, zal een grotere marge vereist zijn dan bij een investering in werkkapitaal, vervangingsinvesteringen of in zonne- en windenergie.

Voerkosten stegen

Vorig jaar zijn er op veel bedrijven tekorten ontstaan in de marge. De grootste stijging in uitgaven ligt bij de voerkosten. In de overige opbrengsten speelt de waardedaling van de betalingsrechten over de afgelopen jaren een rol.  Daarnaast neemt de financiering er hectare en per kilo melk toe. Dit geeft zeker in de betalingscapaciteit een vrij negatief effect waardoor het voor bedrijven moeilijker wordt om de financiering rond te krijgen.

Financiering: buffer en marge

“Agrarische ondernemers moeten accepteren dat niet al het vrije vermogen geïnvesteerd kan worden en dat afschrijvingen parallel gaan lopen aan aflossingen”, aldus Janse. “Het is verstandig om te zorgen voor voldoende buffer en marge voordat je gaat investeren. Kijk daarbij zeer kritisch naar het geïnvesteerde vermogen per 100 kilogram melk.”

Lees meer over de financiële slagkracht van de melkveehouderij.