Voerkosten melkveebedrijven verschillen sterk

‹ Terug naar overzicht

Voerkosten melkveebedrijven verschillen sterk

Geplaatst op:

De voerkosten op melkveebedrijven onderling verschilden vorig jaar sterk, constateert Alfa Accountants en Adviseurs in haar BAS Melkvee Plus over de berekening van de proceskosten per kg melk. 

Deze kosten bedragen gemiddeld ongeveer € 25 per 100 kg melk, met een afwijking van rond  € 4 naar beneden voor de 25 procent best presterende bedrijven en rond € 4 naar boven voor de 25 procent minst presterende bedrijven.

Verschil in voerkosten

In 2019 bedroeg het verschil in de totale voerkosten tussen het gemiddelde bedrijf en de 25 procent best presterende bedrijven zo’n € 2,20 per kg melk. Daarvan kwam € 1,35 voor rekening van de kosten voor eigen geteeld ruwvoer, aldus Alfa Accountants en Adviseurs in een bericht.

Kosten eigen geteeld ruwvoer

Het verschil in teeltkosten voor eigen geteeld ruwvoer tussen de 25 procent bedrijven met de laagste kVEM-opbrengst per hectare (12.000 kVEM/ha) en de 25 procent bedrijven met de hoogste kVEMopbrengst per hectare (17.000 kVEM/ha) bedraagt € 1,30 per 100 kg melk. Bij een bedrijfsomvang van 1.000.000 kg melk is dit een verschil van € 13.000 per jaar.

Van het verschil wordt € 0,50 per kg melk veroorzaakt door een verschil in de totale teeltkosten en € 0,85 per kg melk door een verschil in opbrengsten van het bouwplan. Deze opbrengsten bestaan uit de verkoop dan wel uit de voorraadtoename van ruwvoer en de ontvangen beheersvergoeding.

Gerealiseerde opbrengst 

Deze resultaten duiden op een grotere invloed van de gerealiseerde opbrengst op de totale voerkosten dan de hoogte van de gemaakte kosten. Dit geeft aan er bij veel melkveehouders ruimte is voor verbetering. Uiteraard zijn ook ligging en kwaliteit van de grond van grote invloed.

In de keuze tussen streven naar de laagste kosten of de hoogste opbrengst heeft het streven naar een hogere ruwvoeropbrengst van de percelen de overhand. Wel geldt ook hierbij dat de kosten vaak voor de baten gaan. Bij het inzichtelijk maken van de verbeterpunten op het bedrijf en het opstellen van een jaarbegroting komt in beeld welke kosten binnen de liquiditeitsruimte dit jaar al kunnen worden gemaakt en welk nog even uitgesteld moeten worden. 

Lees hier over de verbetering van voerefficiëntie.