Friese melkveehouders en akkerbouwers werken samen in Carbon Coöp

‹ Terug naar overzicht

Friese melkveehouders en akkerbouwers werken samen in Carbon Coöp

Geplaatst op:

Drie Friese melkveehouders en drie Friese akkerbouwers hebben samen  Carbon Coöp opgezet. De boeren willen met de coöperatie een nieuw verdienmodel introduceren door CO2 vast te leggen of de CO2-emissie in de productie te verminderen.

De boeren van de coöperatie gaan werken met een landbouwmethode die leidt tot een lagere CO2-emissie. De initiatiefnemers zijn Teun de Jong, Pieter Vogels, Henk Bles, Hendrik Galema, Andries Jensma en Gerben de Boer.

CO2– neutraal produceren

Zij willen met Carbon Coöp de productie CO2-neutraal maken of komen tot een bedrijfsvoering die netto meer CO2 vasthoudt dan uitstoot. Samenwerken tussen melkveehouderij en akkerbouw in de korte keten kan resulteren in het CO2-neutraal of negatief produceren. De daarvoor geleverde inspanning en het resultaat zullen na certificering een financiële waarde krijgen. De Coöp wil daarmee een aanvullend verdienvermogen voor de primaire sector, de boer, ontwikkelen. Het initiatief en de propositie dienen in handen te blijven van de boer, zo melden zij op hun website.

Beter voor Natuur & Boer-programma’s

Diverse partijen in de keten streven naar het verlagen van de CO2-uitstoot. Albert Heijn verhoogt de ambitie de reductie van de CO2-uitstoot in de toeleveringsketen (Scope 3) te vergroten van 15 naar 45 procent in 2030. Dat  ten opzichte van 2018. De eigen bedrijfsvoering van winkels, distributiecentra en kantoren is al volledig klimaatneutraal.

Ook in de toeleveringsketen zelf worden stappen gezet. Albert Heijn heeft langdurige samenwerkingen met meer dan 1.100 boeren en telers in de versketen binnen de Beter voor Natuur & Boer-programma’s. Daarin worden transparante langlopende afspraken over klimaat, duurzaamheid, dierenwelzijn en een gezond verdienvermogen gemaakt. De  reductie van CO2-uitstoot in de keten is een belangrijk onderdeel van die programma’s. .