FrieslandCampina neemt eerste melkwagen op waterstof in gebruik

‹ Terug naar overzicht

FrieslandCampina neemt eerste melkwagen op waterstof in gebruik

Geplaatst op:

FrieslandCampina heeft weer een stap gezet in de verdere verduurzaming van het melktransport door de eerste 50-tonsmelkwagen rijdend op waterstof in gebruik te nemen. Op dit moment laat alleen nog maar de infrastructuur in de regio Groningen het gebruik van melkwagens op waterstof toe, maar er wordt volop gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden in andere delen van het land.

De melkwagens van FrieslandCampina zijn volgens de coöperatie steeds duurzamer onderweg. Zo heeft het zuivelbedrijf de CO2-uitstoot per kilometer van het transport tussen boerderijen en productielocaties het afgelopen decennium al met 18,1 procent verlaagd.

Verdere verduurzaming met waterstof

“We blijven onszelf uitdagen en verbeteren, stap voor stap”, vertelt Hans Wieleman, manager Milk Logistics bij FrieslandCampina. “Ruim vijf jaar geleden is FrieslandCampina gestart met het gebruik van liquid natural gas (lng) als schonere brandstof voor de melkwagens en hebben we pompstations in heel Nederland – met succes – gestimuleerd om deze brandstof te leveren. Nu proberen we hetzelfde met waterstof mogelijk te maken in nauwe samenwerking met producent Hyzon en vervoerder Transport Groep Noord. Transport is en blijft belangrijk voor de verdere verduurzaming bij FrieslandCampina. Samen met deze betrokken partijen willen we de klimaatimpact van onze melkwagens tot een minimum beperken.”

CO2-neutrale toekomst

In het duurzaamheidsprogramma ‘Nourishing a better planet’ stelt FrieslandCampina een aantal ambitieuze doelen, onder meer om in 2050 CO2-neutraal te produceren. Als tussenstap wil het zuivelbedrijf de broeikasgasuitstoot in 2030 met ruim een derde verminderen. De continue verduurzaming in het transport is hier een belangrijk onderdeel van. De CO2-uitstoot van de melkwagens nam van 2010-2020 per gemaakte kilometer af met 18,1 procent. De afname is gerealiseerd door verschillende initiatieven. Een daarvan is het elektrisch pompen bij het inladen van de melk op het erf, door gebruik te maken van groene stroom opgewekt door leden-melkveehouders of door de zonnecellen op de melkwagens. 

Overal CO2-neutraal transport

Met de eerste melkwagen rijdend op waterstof, wordt een volgende stap gezet in het gebruik van schonere brandstoffen. FrieslandCampina ziet graag dat alle betrokken partijen deze mogelijkheid voor CO2-neutraal transport snel uitbreiden naar andere delen van het land. “Zo versnellen we samen het gebruik van waterstof in het transport en helpen we het klimaat natuurlijk”, aldus Wieleman.