FrieslandCampina: omzet stabiel, resultaat onder druk

‹ Terug naar overzicht

FrieslandCampina: omzet stabiel, resultaat onder druk

Geplaatst op:

FrieslandCampina kende dit jaar een sterke start met resultaten boven vorig jaar, maar de coronapandemie heeft in het tweede kwartaal grote impact op bedrijfsvoering en resultaten, maakt de zuivelcoöperatie bekend.

De omzet van FrieslandCampina in het afgelopen eerste halfjaar bedroeg € 5,6 miljard – een lichte stijging van 0,3 procent. Het resultaat is onder druk komen te staan en daalde, op vergelijkbare basis, met 17,2 procent ten opzichte van vorig jaar. De winst ging met 37,2 procent omlaag. 

Halfjaarcijfers FrieslandCampina

De oorzaak van de resultaten is de coronapandemie. Daardoor liep met name de omzet in out of home sterk terug. Ook  lagere prijzen van basiszuivel waarvan de prijzen en winstmarges door de coronacrisis flink daalden en teruglopende verkopen van de winstgevende kindervoedingbusiness in Hongkong speelden een rol, aldus de halfjaarcijfers 2020 van de FrieslandCampina.

De daling werd deels gecompenseerd door een hogere winst in de businessgroups Consumer Dairy Essentials en Ingredients, waar de omzet steeg met respectievelijk 5,8 en 3,6 procent. De omzet voor de businessgroup Specialised Nutrition was lager (-0,8 procent) met name omdat de verkoop van kindervoeding in Hongkong daalde door de gesloten grenzen met China. 

De omzet van de businessgroup Consumer Dairy daalde in de eerste helft van 2020 met 1,9 procent. De oorzaak is met name het grotendeels wegvallen van de out of home-volumes als gevolg van het sluiten van de horeca en andere coronacrisismaatregelen. 

Melkprijs daalde met 3,5 procent

De melkprijs voor de leden melkveehouders daalde in het eerste halfjaar met 3,5 procent naar € 36,59 per 100 kilo melk. In de eerste helft van 2019 was de melkprijs € 37,90. Deze daling werd onder andere veroorzaakt door een daling van de basiszuivelprijzen vanwege de coronapandemie. De biologische melkprijs bedroeg € 48,73 per 100 kilo melk, tegen € 49,78 in de eerste helft van vorig jaar. De melkaanvoer steeg door de gunstige weersomstandigheden met 1,1 procent tot 5.144 miljoen kilo. In de eerste helft van 2019 was dit 5.088 miljoen kilo.

Prestatietoeslag fors lager

Het gevolg van de onder druk staande resultaten is dat leden-melkveehouders een fors lager voorschot op de prestatietoeslag krijgen. De interim uitkering – 75 procent van de pro-formaprestatietoeslag over het eerste halfjaar – bedraagt € 0,22 per 100 kilo melk exclusief btw. Leden krijgen dit uiterlijk op 1 september op de ledenrekeningen bijgeschreven. Vorig jaar was deze toeslag nog € 0,65 per 100 kilo melk.

Foqus Planet voor verduurzamen

Om duurzame ontwikkeling op het erf bij de leden-melkveehouders verder te stimuleren, maakte FrieslandCampina eind vorig jaar bekend dat in het kader van het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus Planet jaarlijks een bedrag van € 24 miljoen aan de leden beschikbaar wordt gesteld. Dit bestaat uit een generieke ondernemingsbijdrage van € 0,125 per 100 kilo melk en een bedrag voor duurzame ontwikkeling dat op jaarbasis wordt vastgesteld. Deze ondernemingsbijdrage wordt voor het eerst uitbetaald in 2021 over de in 2020 behaalde resultaten. 

In wereldwijde recessie

“Vooruitkijkend moeten we er op dit moment vanuit gaan dat we in 2020 in een wereldwijde recessie terechtkomen en dat het herstel hiervan tijd zal vergen”, aldus ceo Hein Schumacher. “Dit vereist dat we verder ingrijpen in onze kostenstructuur en maatregelen nemen om onze productiviteit structureel te verhogen. We zullen echter ook blijven investeren in onze merken, innovaties, verkoopkanalen zoals e-commerce en groeimarkten.” In dit verband kondigde FrieslandCampina onlangs de sluiting aan van de kaasfabriek in Rijkevoort. 

Naar minder melkveehouders

FrieslandCampina verwacht in de komende tien jaar dat het aantal melkveebedrijven in Nederland daalt van 15.000 tot zo’n 10.000. Dit komt volgens de zuivelcoöperatie door vergrijzing, gebrek aan een opvolger, weinig toekomstperspectief, het lage inkomen en de hoge investeringen. Tegelijkertijd daalt het aantal melkkoeien, maar minder fors — met circa 10 procent. “Het is niet dat wij de afname van het aantal koeien of het aantal melkveehouders politiek of sociaal wenselijk vinden”, benadrukt coöperatiebestuursvoorzitter Frans Keurentjes in een gesprek met Het Financieele Dagblad. “Maar dit zijn de meest aannemelijke inschattingen als je de huidige ontwikkelingen, zoals dat jaarlijks 2 tot 3 procent van de melkveehouders stopt, doortrekt. Op deze realiteit moet de onderneming inspelen.”

Lees hier meer informatie over de halfjaarcijfers van FrieslandCampina.