FrieslandCampina, Rabobank en Lely starten pilot voor stikstofreductie

‹ Terug naar overzicht

FrieslandCampina, Rabobank en Lely starten pilot voor stikstofreductie

Geplaatst op:

FrieslandCampina, Rabobank en Lely starten een pilot om voor stikstofreductie op melkveebedrijven. Zij gaan samenwerken om 96 Lely Spheres te plaatsen, verspreid over  Nederlandse provincies. De Lely Sphere is een installatie die de stikstofuitstoot in de stal van een melkveebedrijf tot maximaal 70 procent verlaagt. De drie partijen hopen dat na deze pilot het concept breder wordt toegepast in de sector.

Foto: FrieslandCampina

De Lely Sphere is een circulair stalsysteem dat vaste mest en urine van elkaar scheidt en stikstofemissies omzet in waardevolle meststoffen. Deze kan de boer opnieuw gebruiken voor precisiebemesting op het land. Zo wordt de mineralenkringloop meer sluitend, neemt het gebruik van kunstmest af en verbetert het klimaat in de stal.

Stikstofreductie in de stal 

Recente rapporten tonen aan dat met de Lely Sphere de uitstoot van ammoniak tot maximaal 70 procent wordt gereduceerd in de stal. De Lely Sphere is in 2021 officieel erkend en opgenomen op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij). Lely gaat zich dit jaar verder inspannen om dit systeem op de markt te brengen. Lely Sphere werd oktober officieel erkend door de Nederlandse overheid.

Investeren toegankelijk maken

FrieslandCampina, Rabobank en Lely willen met deze samenwerking de investering in een Lely Sphere toegankelijk maken voor boeren. FrieslandCampina zal een vergoeding geven aan de bedrijven, Lely geeft korting op de aanschaf van het systeem en Rabobank heeft een gunstig leningsvoorwaardenpakket samengesteld. 

Daarnaast hopen de partijen dat dit initiatief ook de regionale en landelijke overheid zal aanzetten tot initiatieven om duurzame landbouw via innovatie te stimuleren en dat zij daarvoor de benodigde financiële middelen beschikbaar stellen.

“Wij kijken altijd hoe we met technologie kunnen bijdragen aan verduurzaming van de sector”, zegt Hein Schumacher, ceo FrieslandCampina. “Met de Lely Sphere bereiken we op de melkveebedrijven van onze leden een directe en bewezen stikstofreductie. Wij geloven dat dit een duurzamere en toekomstbestendigere oplossing is voor Nederland dan een dure uitkoopregeling.” 

Lely-ceo André van Troost reageert: “Samen met FrieslandCampina en Rabobank willen wij een bijdrage leveren aan alternatieven voor de huidige kabinetsplannen rondom het landelijke stikstofprobleem. In plaats van het reduceren van de veestapel en melkveehouders hiervoor te compenseren, geloven wij juist in investeren in onderzoek en technische innovaties om de circulaire veehouderij te stimuleren en de landbouw te verduurzamen.” 

Inschrijven voor de pilot

Boeren kunnen zich melden om deel te nemen aan het programma. De samenwerkende partners verwachten dat na de zomer de eerste Lely Spheres geplaatst kunnen worden. In het begin van het nieuwe jaar worden de resultaten van de pilot geëvalueerd om vervolgstappen te bespreken.