FrieslandCampina schrapt 1.000 banen door coronacrisis

‹ Terug naar overzicht

FrieslandCampina schrapt 1.000 banen door coronacrisis

Geplaatst op:

Bij FrieslandCampina verdwijnen door de coronacrisis naar verwachting tot eind 2021 ongeveer 1.000 arbeidsplaatsen, grotendeels in Nederland, België en Duitsland. Het bedrijf spreekt van een versnelling van de transformatie om kosten te verlagen. Dat betekent een focus op groei, structureel lagere kosten en het optimaliseren van de organisatie, aldus het bedrijf in een persbericht. 

Het zuivelconcern wil bij het optimaliseren van de organisatie om de kosten te verlagen de focus leggen op het productienetwerk, managementlagen, ondersteunende diensten en functies. Vanaf 2022 worden structureel lagere kosten van meer dan € 100 miljoen per jaar verwacht. De herstructureringskosten van € 150 miljoen tot € 175 miljoen zullen grotendeels ten laste komen van het bedrijfsresultaat in 2020. Ook het senior management krijgt geen langetermijnbonus om bij te dragen aan kostenbesparingen. Friesland Campina wil verder focussen op de business portfolio en daardoor mogelijk afstoten van niet-kernactiviteiten om het eigen vermogen te versterken.

FrieslandCampina versnelt strategie 

Het versneld uitvoeren van de ‘Our Purpose, Our Plan’-strategie moet leiden tot een viertal verbeterpunten: 

Vooroplopen met gezonde voeding: Voedingsrijke zuivelproducten zijn door de coronacrisis alleen nog maar relevanter geworden, in onze thuismarkten en in opkomende markten. FrieslandCampina wil hierin blijven innoveren en investeren, zelfstandig en waar zinvol en relevant ook in samenwerking met strategische partners.

Zijn waar de klant is, altijd en overal: Niet alleen in het retail- en het foodservicekanaal, maar zeker ook via e-commerce waarin het bedrijf zal versnellen.

Leiden met duurzaamheid: Als zuivelcoöperatie heeft FrieslandCampina zicht op de totale waardeketen, van gras tot glas. Deze positie wordt steeds relevanter voor klanten en consumenten en dit zullen we benutten door duurzaamheid nog beter in de merken en producten te borgen.

Meer halen uit basiszuivel: Door de coronacrisis staan bulkzuivelprijzen onder druk. We zullen ons richten op groei in basiszuivelproducten met toegevoegde waarde en hogere marges en daarnaast excelleren in commoditymanagement voor bulkzuivelproducten.

Gevolgen coronapandemie

De evaluatie van de in 2018 ingezette strategie Our Purpose, Our Plan is vooral ingegeven door de directe en indirecte gevolgen van de coronapandemie. De conclusie is dat hoewel de huidige strategie nog relevanter is geworden, de implementatie ervan versneld, goed uitgevoerd moet worden met verscherpte focus op de groeisegmenten en het structureel verlagen van het kostenniveau. 

Met de versnelling van de transformatie wordt gewerkt aan een toekomstbestendig FrieslandCampina dat ook onder zeer uitdagende marktomstandigheden, zoals de huidige, succesvol kan opereren.

Hein Schumacher, ceo Koninklijke FrieslandCampina: “Het merendeel van onze werkmaatschappijen heeft tot nu toe dit jaar de omzet weten te verhogen en ook hebben we onze posities in belangrijke consumentenmarkten zoals Nederland, de Filipijnen, Pakistan, Indonesië en China versterkt. Echter in 2020 zijn we in een ‘perfecte storm’ beland. Tegenslagen die direct of indirect het gevolg zijn van de coronapandemie – zoals de grens tussen Hongkong en China die nog steeds dicht is, het wegvallen van foodservice omzet wereldwijd, de devaluatie van lokale valuta zoals de Nigeriaanse naira ten opzichte van de euro en lagere bulkzuivelprijzen – hebben een significante impact op onze winstgevendheid in 2020 en kunnen niet volledig worden gecompenseerd. Daarnaast staan de winstmarges in Nederland, België en Duitsland onder druk. We hebben de juiste strategie, maar de marktomstandigheden vereisen dat we deze nu sneller uitvoeren met nog meer focus op winstgevende omzetgroei en kostenbesparingen. We beseffen dat er hierbij ingrijpende beslissingen moeten worden genomen die gevolgen hebben voor onze mensen en dat het bedrijfsresultaat over 2020 negatief zal worden beïnvloed door herstructureringskosten. Het zijn echter noodzakelijke ingrepen om als bedrijf succesvol te kunnen opereren en ook in de toekomst aan onze leden-melkveehouders een toonaangevende melkprijs te kunnen blijven uitbetalen.”

Nieuwe marktbenadering kindervoeding

De andere strategische thema’s van Our Purpose, Our Plan zijn het succesvol implementeren van een nieuwe marktbenadering voor de kindervoeding-business in Hongkong en China. Van oudsher is Hongkong voor FrieslandCampina een belangrijke toegangspoort tot het zuiden van China. Nu de grens tussen Hongkong en China nog steeds gesloten is, werkt deze marktbenadering niet meer en staat de winstgevendheid van de business in Hongkong onder hoge druk. We implementeren een nieuwe marktbenadering voor Hongkong en het zuiden van China met een prominente rol voor e-commerce en innovaties in onze portfolio. Het zal echter tijd vergen voordat de nieuwe marktbenadering de oude in omzet en winst heeft vervangen. 

Organisatie optimaliseren 

Bij het optimaliseren van de organisatie zal de zuivelcoöperatie zich richten op het productienetwerk, managementlagen, ondersteunende diensten en functies. In de supplychain zal met name in Nederland, België en Duitsland de productiviteit verder moeten worden verhoogd waarbij zal worden gefocust op productielocaties met structurele overcapaciteit. Het overplaatsen van activiteiten en/of het sluiten van bepaalde productielocaties, zoals eerder dit jaar is aangekondigd voor de fabriek in Rijkevoort past in deze benadering. Voortbouwend op de aangebrachte focus in de afgelopen jaren blijven we actief de wereldwijde portfolio evalueren, niet-kernactiviteiten kunnen als gevolg hiervan worden afgestoten.