FrieslandCampina verdubbelt nettowinst in 2021

‹ Terug naar overzicht

FrieslandCampina verdubbelt nettowinst in 2021

Geplaatst op:

FrieslandCampina behaalde in 2021 een groei van de omzet. De netto-omzet steeg met 3,2 procent naar € 11,5 miljard. Dit komt mede door prijsverhogingen, hogere prijzen voor basiszuivel en een voorzichtig herstel van out-of-homemarkten in Europa. 

Gecorrigeerd voor valuta-effecten steeg de omzet met 4,3 procent; het bedrijfsresultaat ging met 32,5 procent naar € 355 miljoen. Het bedrijfsresultaat zonder valuta-effecten gecorrigeerd voor overige lasten en bedrijfsopbrengsten daalde met 1,6 procent naar € 380 miljoen.

In de tweede helft van 2021 groeide de omzet ten opzichte van dezelfde periode in 2020 met 8,4 procent en nam het bedrijfsresultaat zonder valuta-effecten gecorrigeerd voor overige lasten en bedrijfsopbrengsten toe met 13,3 procent: van € 150 miljoen naar € 170 miljoen.

Grote nettowinst FrieslandCampina

De nettowinst van FrieslandCampina nam met 117,7 procent toe tot € 172 miljoen door lagere herstructureringslasten en verbeterde resultaten van de Professional-business en de businessgroup Trading.

Hogere kosten grondstoffen 

Sterk gestegen grondstofkosten maken prijsverhogingen noodzakelijk. De businessgroup Trading profiteerde van gestegen basiszuivelprijzen, terwijl de businessgroups Specialised Nutrition en Ingredients werden geraakt door dalende geboortecijfers in Aziatische markt.

Hogere melkprijs

De melkprijs voor leden-melkveehouders steeg met 9,8 procent naar € 39,23 per 100 kilo melk. De prestatieprijs steeg met 11,6 procent tot € 39,88 per 100 kilo melk.

Strategie ligt op schema

De versnelde uitvoering van de strategie Our purpose our plan ligt op schema. De reductiedoelstelling van 1.000 arbeidsplaatsen werd met een daling van 1.745 werknemers (fte’s) per jaareinde 2021 ruimschoots gerealiseerd. 

Het concern kondigde de strategie aan tijdens de coronacrisis in november 2020.Deze moet leiden tot vier verbeterpunten: vooroplopen met gezonde voeding, zijn waar de klant is, altijd en overal, leiden met duurzaamheid en meer halen uit basiszuivel.

‘Nourishing a better planet’

Het duurzaamheidsprogramma Nourishing a better planet leidde vorig jaar tot verbeteringen op alle zes gestelde prioriteiten. De broeikasgasuitstoot daalde met 4,0 procent, het percentage recyclebare verpakkingen steeg naar 90 procent en FrieslandCampina gebruikte wereldwijd 100 procent groene stroom, waarvan 50 procent is geproduceerd door eigen leden-melkveehouders.

Lees hier meer over de resultaten van FrieslandCampina in 2021.