FrieslandCampina zet twee nieuwe bedrijfsonderdelen op

‹ Terug naar overzicht

FrieslandCampina zet twee nieuwe bedrijfsonderdelen op

Geplaatst op:

FrieslandCampina zet volgend jaar twee nieuwe bedrijfsonderdelen op: FrieslandCampina Professional en FrieslandCampina Trading. 

FrieslandCampina Professional gaat zuivelproducten leveren aan out-of-homekanalen. De food & beverage-activiteiten van de businessgroup FrieslandCampina Ingredients gaan over naar dit nieuwe bedrijfsonderdeel. Voor de dierenvoedingsbusiness van FrieslandCampina Ingredients wordt naar een strategische partner gezocht.

FrieslandCampina Trading gaat bulkzuivel zoals boter, kaas en melkpoeder verkopen. Zijerveld Kaas in Bodegraven, dat nu nog onder Dairy Essentials valt, zal worden samengevoegd met de andere kaasactiviteiten in de Business Group Consumer Dairy. De business-to-businessactiviteiten van Dairy Essentials kaas, boter en melkpoeder gaan naar FrieslandCampina Professional.

Transformatie FrieslandCampina

De vernieuwde bedrijfsstructuur is onderdeel van de versnelling van de transformatie die de onderneming onlangs heeft aangekondigd. Met de veranderde bedrijfsstructuur vervallen de bedrijfsonderdelen Dairy Essentials en Ingrediënts en verdwijnen er 55 arbeidsplaatsen. Het doel van de nieuwe opzet is de bedrijfsstructuur te optimaliseren, de focus te vergroten en overhead kosten structureel te verlagen. 

Reorganisaties

Het zuivelconcern kondigde vorige maand reorganisaties aan waarbij tot eind volgend jaar in totaal 1.000 van de bijna 11.000 banen in Nederland, Duitsland en België vervallen. Tot nu toe zijn bij saneringen in totaal ruim 720 banen verloren gaan, onder meer bij vestigingen in Wolvega, Dronrijp en Gerkesklooster.

Wijzigingen in coöperatieve governance 

De ledenraad van de zuivelcoöperatie heeft ingestemd met een aantal wijzigingen in de coöperatieve governance. De aanpassingen zijn er op gericht de leden en districtsraadsleden meer bij de besluitvorming te betrekken en daarmee het draagvlak ervan te vergroten. Zo wordt het aantal districten teruggebracht van 21 naar veertien. In lijn daarmee wordt het aantal ledenraadsleden door middel van een overgangsregeling teruggebracht van 210 naar 140 leden. 

Daarnaast worden er binnen de ledenraad vier clusters gevormd om gericht mee te denken en als klankbord te fungeren: een cluster Dagelijks bestuur, Waarde voor ons, Zorg voor dier en natuur en Ledenbetrokkenheid en ledenbinding. In elk cluster zullen enkele districtsraadsleden uit elk district plaatsnemen. De ledenraad heeft tevens richting gegeven aan de ontwikkeling van een toekomstbestendig ledenfinancieringssysteem. De ledenraad werd eveneens bijgepraat over de versnelling van de transformatie die de onderneming onlangs heeft aangekondigd. De wijzigingen in de statuten worden in juni 2021 van kracht.