Grootte melkveebedrijf telt beperkt mee voor bedrijfsresultaat per kilo melk

‹ Terug naar overzicht

Grootte melkveebedrijf telt beperkt mee voor bedrijfsresultaat per kilo melk

Geplaatst op:

De grootte van een melkveebedrijf heeft maar beperkt invloed op het beschikbare bedrag voor privé, aflossing en reservering per kilogram melk. Dit blijkt uit een vergelijking van Flynth van het bedrijfsresultaat per kilogram melk over 2021 op basis van de bedrijfsomvang. 

In de analyse zijn groepen onderscheiden van bedrijven tot honderd melkkoeien, bedrijven met tussen honderd en tweehonderd koeien en van bedrijven met meer dan 250 koeien. 

Verschillen in grootte melkveebedrijf

Tussen het gemiddelde melkveebedrijf en de 25 procent beste bedrijven bestaat een verschil van € 5 per 100 kilogram melk, maar dat verschil is tussen kleinere en grotere bedrijven veel beperkter. Het beschikbare bedrag voor privé, aflossing en reservering tussen de verschillende groepen qua bedrijfsgrootte blijkt maximaal € 1 per 100 kilogram melk.

De bedrijven boven 250 koeien kennen lagere melkprijs vanwege lagere gehaltes en relatief minder weidepremie. De totale voerkosten per kilogram geproduceerde melk liggen bij deze groep € 1 per 100 kilogram melk hoger. Dit komt vooral door een hogere intensiteit in kilogrammen melk per hectare.

Schaalvoordelen

Bedrijven tot honderd koeien hebben per kilo melk een vergelijkbaar beschikbaar resultaat als gemiddeld. En de groep met honderd tot tweehonderd koeien scoort in beschikbaar resultaat per kilo melk beter dan gemiddeld. De belangrijkste oorzaak voor het verschil tussen deze groepen zijn de schaalvoordelen.

Grotere bedrijven: lagere vaste kosten

De totale uitgaven voor vaste kosten per kilogram melk worden lager naarmate het bedrijf groter is, zo blijkt eveneens uit de analyse. Dit effect speelt met name bij de kosten voor onroerende zaken en de algemene kosten.

Het effect van de schaalvoordelen is zeer beperkt bij de kosten voor machines en werktuigen. Worden hier ook de kosten voor loonwerk bij betrokken, dan zijn er wel schaalvoordelen bij de groep boven 250 koeien. Bij de grootste bedrijven wegen de kosten voor betaalde arbeid zwaarder. 

Uit de analyse van Flynth blijkt ook dat de rentelasten per kilogram melk in de verschillende groepen nagenoeg gelijk zijn.