Hoge melkprijs leidt niet tot harder voeren

‹ Terug naar overzicht

Hoge melkprijs leidt niet tot harder voeren

Geplaatst op:

De hoge melkprijs zou reden kunnen zijn voor melkveebedrijven om harder te voeren om de productie op te voeren. Toch blijft de aanvoer van melk bij zuivelfabrieken achter bij vorig jaar. In Nederland is de ruimte om de productie op te voeren enigszins begrensd, bericht het platform Verantwoorde Veehouderij.

Wanneer melkveebedrijven meer per koe gaan produceren, komen ze in een hogere fosfaatklasse en moeten dan meestal fosfaatrechten bijkopen. Adviseurs raden melkveehouders aan om te streven naar een zo hoog mogelijk saldo per kilo melk.

Het begrip ‘melk voer ratio’ geeft aan hoe hard melkveehouders kunnen voeren voor de productie van een kilo melk. Het kengetal geeft de verhouding weer tussen de prijs van een kilo voer en de prijs van een kilo melk. Daarbij wordt de melkprijs gedeeld door de voerprijs. 

Flinke stijging melkprijs

De deelnemers van het project Home Made Eiwit zijn niet massaal harder gaan voeren nu de melkprijs flink gestegen is. Harder voeren kan alleen uit als de extra kilo’s melk passen binnen de fosfaatrechten van een bedrijf, stellen de projectdeelnemers vast. 

Lees ook: Melkveehouders zien betere marges bij hogere kosten

Het project heeft als doel het eiwitmanagement op melkveebedrijven op een hoger niveau brengen. Het eigen wit is de basis voor het ruwvoermanagement op het eigen bedrijf. Het doel is 65 procent eiwit van eigen land. 

Home Made Eiwit

Het eiwitmanagement heeft daarbij altijd twee kanten: goed voeren en goed telen. Beide aspecten komen in het project aan bod. Om dat te bereiken kijken de deelnemers naar de totale bedrijfsvoering. Ze maken gebruik van eerder opgedane kennis en inzichten, maar ook nieuwe data analyses uit de sector, specifiek per regio en bedrijfstype.

In Home Made Eiwit, dat loopt tot eind 2023, nemen ketenorganisatie ZuivelNL, het ministerie van LNV en Bel Leerdammer deel.