Melkveehouders zien betere marges bij hogere kosten

‹ Terug naar overzicht

Melkveehouders zien betere marges bij hogere kosten

Geplaatst op:

Melkveehouders in Nederland zien de kostprijs flink oplopen terwijl marges zich positief ontwikkelen. Toch verwacht Rabobank in zijn update over de markt bij deze hogere marges geen hogere melkproductie. 

Dit komt door diverse structurele ontwikkelingen. De marginale kosten zijn momenteel hoog. Sommige melkveehouders moeten nog investeringen doen die eerder werden uitgesteld. Bovendien is de Nederlandse melkproductie gelimiteerd door de fosfaatrechten en bestaat er onzekerheid over de voorgenomen stikstofplannen van de overheid.

Drempel voor melkveehouders

Wereldwijd blijft het aanbod van zuivel achter bij de vraag naar zuivel. Recente rentestijgingen in de belangrijkste zuivelexporterende landen vormen een extra drempel voor melkveehouders om de melkproductie te verhogen. Door hogere investeringskosten, gecombineerd met een hoge rente, wordt er ook daar minder geïnvesteerd. 

De bewerkingskosten in de melkveehouderij blijken afgelopen najaar al met 23 procent te zijn toegenomen van gemiddeld bijna € 67.000 naar € 82.000 per jaar, meldde Flynth eerder.

Kostprijsontwikkeling stabiel

De kostprijsontwikkeling voor melk is in Nederland sinds 2017 relatief stabiel, terwijl de kostprijs in Nieuw-Zeeland en in de Verenigde Staten de laatste jaren is gestegen. In de Verenigde Staten reageren melkveehouders op hoge voerkosten door minder koeien te houden. Er wordt niet zozeer naar stalcapaciteit gekeken, maar naar de extra opbrengsten van de laatste koe.

In Nieuw-Zeeland zijn, naast de hoge voerkosten, ook de arbeidskosten gestegen. Dit komt door een krappe arbeidsmarkt, strenge regels voor inreizen als gevolg van de coronapandemie en drempels voor visums voor internationale arbeiders. Hierdoor stijgt de kostprijs voor melkveehouders in Nieuw-Zeeland.

Duurzaamheidsthema’s

Binnen Europa zijn er op detailniveau wel verschillen in de uitdagingen per land, maar op een iets hoger niveau zijn de overeenkomsten, vooral tussen Europese landen, veel groter. Ieder belangrijk zuivelland in de Europese Unie heeft te maken met duurzaamheidsthema’s zoals dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat. In brede zin speelt in elk land onzekerheid over toekomstige economische vooruitzichten, een duurzame marge, bedrijfsopvolging en beschikbaarheid van arbeid.

Lees hier de volledige update van Rabobank-update.