Inkomen melkveehouder stijgt door hogere melkprijs

‹ Terug naar overzicht

Inkomen melkveehouder stijgt door hogere melkprijs

Geplaatst op:

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf van melkveehouders in 2021 is geraamd op € 35.000 per onbetaalde aje (onbetaalde arbeidsjaareenheid, de norm voor aantal voltijdbanen). Dit is € 9.000 meer dan in 2020, maar € 6.000 lager dan het gemiddelde over de periode 2016-2020. De melkprijs ligt dit jaar € 3 per 100 kilogram boven die van gemiddeld 2016-2020 ligt (+8 procent). De oorzaak zijn de sterk gestegen kosten. Dit blijkt uit de jaarlijkse inkomensraming van Wageningen Economic Research. 

Het gemiddelde inkomen van het biologische melkveebedrijf wordt voor dit jaar  geraamd op € 36.000 per onbetaalde aje. Dit is vrijwel gelijk aan het voorgaande jaar.

Hier worden de hogere voer-, energie- en vaste kosten gecompenseerd door hogere melk- en veeprijzen. De gemiddelde biologische melkprijs is dit jaar met 5 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar bij een groter aanbod van biologische melk. Het inkomen in 2021 is € 5.000 lager dan het gemiddelde over 2016-2020. 

Kleiner melkaanbod stuwt melkprijs

Het kleinere aanbod wereldwijd van melk in combinatie met de aantrekkende wereldvraag stuwde de prijzen omhoog, ook in Nederland. De gemiddeld ontvangen melkprijs voor gangbare niet-biologische melk is dit jaar met ruim 10 procent gestegen. Ook de prijzen van verkochte kalveren hebben zich in 2021 fors hersteld van de prijsdaling in de twee voorgaande jaren. 

De totale opbrengsten nemen in 2021 in vergelijking met het voorgaande jaar toe met € 56.000 door de hogere melk- en veeprijzen en de hogere waarde van het ingekuilde eigen ruwvoer. 

Lagere melkproductie

De melkproductie per bedrijf neemt in 2021 nauwelijks toe ten opzichte van 2020 (+0,4 procent). De stijging van het aantal melkkoeien per bedrijf (+1,5 procent) wordt grotendeels ongedaan gemaakt door een naar verwachting lagere melkproductie per koe (-1 procent).

De kosten van het aangekochte veevoer stijgen met 16 procent. De brandstofkosten stijgen ruim 19 procent en elektriciteit met 17 procent in prijs. De totale energiekosten nemen in 2021 toe met ruim € 4.700.

Resultaten per 100 kilogram

Het inkomen uit bedrijf per 100 kilogram melk zal door de hogere melkprijs naar verwachting toenemen van € 4,40 in 2020 naar € 6 dit jaar. Daarnaast namen de toegerekende kosten toe door hogere krachtvoerprijzen en kosten van meststoffen. Doordat de opbrengsten per 100 kilo meer toenamen dan de kosten neemt het inkomen toe.

Hogere kosten voer, kunstmest en energie

De totale kosten in de melkveehouderij nemen met € 41.000 toe door hogere voer-, kunstmest- en energieprijzen. Door de sterk gestegen grondstofprijzen is krachtvoer fors in prijs gestegen (+14 procent).

Ook de kosten zoals van machines, werktuigen en gebouwen nemen toe, mede door hogere onderhoudskosten en meer kosten vanwege de grotere hoeveelheid eigen gewonnen ruwvoer.

Lees ook: Bewerkingskosten in de melkveehouderij stijgen fors