KoeData en KalfOK krijgen update

‹ Terug naar overzicht

KoeData en KalfOK krijgen update

Geplaatst op:

Melkveebedrijven die deelnemen aan KoeData of KalfOK krijgen elk kwartaal inzicht in de diergezondheid op hun bedrijf. In opdracht van ZuivelNL toetst Royal GD periodiek of het systeem nog aansluiten bij de werkelijkheid op het melkveebedrijf. Binnenkort start het onderzoek om de betrouwbaarheid van KoeData en KalfOK vast te stellen en eventueel te verbeteren.

Melkveehouders hebben al punten aangedragen om KoeData en KalfOK beter te laten aansluiten op de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn het minder zwaar meewegen van meerlingsterfte en de sterfte van oudere koeien in de berekening van de scores van het systeem. 

Functie KoeData en KalfOK

KoeData geeft elk kwartaal inzicht in de diergezondheid op het melkveebedrijf en daarmee in het risico dat er attentiekoeien aanwezig kunnen zijn als bedoeld in de EU-hygiëneverordening 853/2004. KalfOK geeft met de Kalf Opfok Kwaliteitscore melkveehouders elk kwartaal inzicht in hun jongveemanagement. 

Om praktische en efficiëntie redenen is besloten om het onderzoek van beide gelijktijdig te laten plaatsvinden. Hierbij wordt een groep bedrijven bezocht door een dierenarts die een aantal aspecten van de diergezondheid scoort van zowel de melkkoeien als het jongvee.

Melkveehouders kunnen meewerken

ZuivelNL zoekt melkveebedrijven die op vrijwillige basis willen meewerken aan dit onderzoek. Hiervoor heeft Royal GD in opdracht van ZuivelNL onlangs een aantal melkveebedrijven via mail uitgenodigd tot deelname. 

In het herziene certificatieschema voor On the way to PlanetProof-melk staan op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid een verhoging van de basisnorm van de KalfOK-score naar 75 punten en van de basisnorm van de KoeData-score naar 70 punten. Het nieuwe certificatieschema is op 1 januari ingegaan.