Kostprijs: daling op gangbaar, stijging op biologisch bedrijf

‹ Terug naar overzicht

Kostprijs: daling op gangbaar, stijging op biologisch bedrijf

Geplaatst op:

De kostprijs op gangbare melkveebedrijven daalt en stijgt op biologische bedrijven, zo komt naar voren uit een uitgebreide analyse op agrimatie, de website waarop Wageningen Economic Research onderzoeksresultaten brengt.

De kostprijzen zijn in de periode 2014-2018 per saldo gedaald door het wegvallen van de quotumkosten en de lagere rentekosten (-45 procent). Kleinere bedrijven hebben een fors hogere kostprijs door de relatief hoge arbeidsinzet in verhouding tot de melkproductie. 

Melkprijs vaak niet marktconform

Bij de grootste gangbare en biologische bedrijven heeft een op de drie bedrijven een melkprijs die hoger is dan de kostprijs. Zij krijgen alle ingerekende kosten van arbeid en kapitaal vergoed zodat voor hen de melkprijs meer dan kostendekkend is. Bij de kleinste bedrijven is dit nauwelijks het geval. Wel is bij 70 tot 85 procent van de bedrijven de melkprijs zodanig dat er een vergoeding resteert voor de ingezette arbeid en kapitaal, maar deze is niet marktconform.

Kostprijs 2014-2018

De kostprijs op de gangbare melkveebedrijven was in 2014 hoog mede door de afschrijving over melkquotum (€ 3,70 per 100 kg). De rentekosten daalden in in die periode fors met 45 procent. In 2018 zijn de kosten wat toegenomen over de hele linie. De stijging van de kostprijs komt mede door de afname van de ‘niet-melkopbrengsten’. Hierdoor worden er relatief meer kosten toegekend aan de melk. Deze lagere niet melkopbrengsten komen deels door de lagere veeprijzen.

Meer grond en koeien

De kostprijs op de biologische bedrijven is per saldo slechts in geringe mate toegenomen. Doordat de melkproductie per koe minder is gestegen en de biologische bedrijven extensiever werden, zijn er meer grond en koeien nodig om dezelfde groei in de melkproductie te realiseren. Dit brengt extra kosten met zich mee.
De kostprijs exclusief berekende kosten loopt redelijk parallel met de totale kostprijs, maar ligt gemiddeld € 10 lager voor de gangbare en € 15 lager voor de biologische melk. De ingerekende kosten voor de biologische melk zijn hoger doordat de arbeidskosten 45 procent en de rentekosten 30 procent hoger liggen per eenheid melk. 

Lees hier meer over het onderzoek van Wageningen Economic Research.