LandvanWaarde presenteert New Salland Deal

‹ Terug naar overzicht

LandvanWaarde presenteert New Salland Deal

Geplaatst op:

LandvanWaarde presenteert na drie jaar ontwikkelen en voorbereiden de resultaten en brengt de New Salland Deal.

Het project LandvanWaarde in Salland-Noord werkt sinds 2017 aan beloningen voor boeren die werken aan natuur, landschap en biodiversiteit. Daarmee moeten deze thema’s een pijler worden onder de bedrijfsvoering. Courage, de organisatie die innovatie in de melkveesector stimuleert, is vanaf het begin betrokken bij dit project. De resultaten zijn vanuit de pilot in Salland ondergebracht in het bidbook met de titel Werken aan biodiversiteit doen we samen. Het bidbook is hier en op de site van LandvanWaarde te bekijken. Boeren die meedoen krijgen in het bidbook uitleg over hoe een bedrijfsnatuurplan tot stand komt, welke beloningen er gestapeld kunnen worden, wat er is bereikt en waar nog aan wordt gewerkt. Er staan tevens ervaringen en geleerde lessen van de deelnemende boeren en partners in plus een blik op de toekomst en een concreet aanbod aan de samenleving.

LandvanWaarde naar andere regio’s

Het doel van het project is om de ervaringen die in Salland zijn opgedaan te vertalen naar een regionaal sturingsmodel dat kan worden uitgerold naar andere regio’s in Overijssel en Nederland. Dit jaar is het laatste projectjaar. Er wordt samen met de lokale boerenorganisaties en de provincie Overijssel een plan gemaakt om LandvanWaarde voort te zetten en door te ontwikkelen. LandvanWaarde is een project van Landschap Overijssel, Stichting Courage, dat zich eerder al inzette voor een zoektocht naar innovatieve melkveehouders, en Nationaal Groenfonds. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV, de provincie Overijssel, LTO Noord Fondsen, het waterschap Drents-Overijsselse Delta en stichting Baron van Ittersumfonds in combinatie met het Ridderschap van Overijssel.