MCC-Vlaanderen: Vlaamse melkveehouder mag trots zijn

‹ Terug naar overzicht

MCC-Vlaanderen: Vlaamse melkveehouder mag trots zijn

Geplaatst op:

De melkveehouderij in Vlaanderen evolueert verder. MCC-Vlaanderen merkt dit ook op wanneer het bij elke oplevering van nieuwe melkinstallaties een doormeting uitvoert. Opvallend hierbij is dat twee derde van de installaties bij nieuwbouw melkrobots zijn. Dit werd bekend op de jaarvergadering van het melkcontrolecentrum.

Het aantal actieve melkveehouders in Vlaanderen blijft dalen: in 2021 waren dat er nog 3.836. De resultaten van het melkonderzoek, dat MCC uitvoert om de kwaliteit en de samenstelling te meten, tonen aan dat de Vlaamse melk van topkwaliteit is. De hoge bacteriologische kwaliteit van de melk weerspiegelt zich in een gemiddeld kiemgetal van amper 9.200 per milliliter en een gemiddeld coligetal van 12,6 per milliliter. Het gemiddeld celgetal van minder dan 200.000 per milliliter duidt ook op een relatief gunstige situatie wat de uiergezondheid betreft. De nieuwe internationale referentie voor celgetal bevestigt bovendien de betrouwbaarheid van de analyses door MCC. 

Kwaliteitsperceptie

Jarenlange intense controle op antibioticaresiduen in de melk zorgt er voor dat vandaag nog in 0,017 procent van de melkleveringen residuen worden aangetoond. Dit speelt een belangrijke rol bij de kwaliteitsperceptie van de consument. Op maandbasis blijven meer dan 98 procent van de melkveebedrijven aan de strengste kwaliteitsnormen voldoen. “De Vlaamse melkveehouders mogen dus terecht fier zijn op hun dieren en de kwaliteit van de melk die ze produceren”, aldus voorzitter François Achten.

Diploma MCC-Vlaanderen

Op zijn algemene vergadering maakte MCC-Vlaanderen ook de namen van de melkveehouders bekend die het afgelopen jaar melk van uitstekende kwaliteit hebben geleverd. De voorwaarden voor het behalen van dit diploma hebben betrekking op het kiemgetal (<10.000/ml), het coligetal (<10/ml) en het celgetal (<150.000/ml). Niet minder dan 71 Vlaamse producenten slaagden er in 2021 in om onafgebroken aan deze strenge kwaliteitsnormen te voldoen. Zij bewijzen dat een professionele bedrijfsvoering het mogelijk maakt om melk met topkwaliteit te produceren.

Hoge graad automatisering

Door de hoge graad van automatisering in de labowerking slaagt MCC-Vlaanderen erin om onderzoeksresultaten bijna ‘in time’ aan de producent en de zuivelindustrie te bezorgen. De sector kan MCC ook inschakelen als een belangrijke facilitator voor het verzamelen en doorgeven van data naar borgingssystemen die van groot belang zijn voor de zuivel. MCC-Vlaanderen kan de veehouder hierbij ontzorgen, uiteraard mits zijn toestemming. Het melkcontrolecentrum blikt terug op een geslaagd jaar audits weidegang, zowel op de hoeve als bij het transport van de melk en de verwerking ervan. (Bron: MCC-Vlaanderen)

Lees ook: Zuivel blijft basisproduct voor Vlaamse consument