Meer weidegang, maar koeien zijn minder uren buiten

‹ Terug naar overzicht

Meer weidegang, maar koeien zijn minder uren buiten

Geplaatst op:

Het aandeel melkveebedrijven dat melkkoeien weidegang geeft is tussen 2015 en 2021 toegenomen van 76 procent naar 83 procent. In 2015 liep nog 65 procent van de Nederlandse melkkoeien ’s zomers in de wei. 

Koeien zijn gemiddeld wel minder uren buiten. Dit komt vooral doordat koeien vaker alleen overdag in de wei grazen in plaats van dag en nacht. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Het aandeel melkveebedrijven met weidegang was vorig jaar nog licht toegenomen naar 84 procent.

Weidegang is maatschappelijke wens

De maatschappelijke wens om meer koeien in de wei te laten lopen leidde in 2015  tot het Convenant Weidegang. Hierin staan afspraken om weidegang te stimuleren, door onder andere een hogere prijs voor de melk van weidende koeien te betalen en voorlichtingsprogramma’s aan te bieden voor boeren die weidegang willen toepassen. Door deze maatregelen neemt sinds 2016 het aandeel bedrijven dat de koeien laat grazen weer toe.

Koeien grazen overdag en korter

Ook al grazen er relatief steeds meer koeien in de wei, de tijd die ze buiten lopen is wel korter geworden. In 2021 liep een grazende koe gemiddeld 1.300 uur in de wei, terwijl dat in 2013 nog ruim 1.700 uur was. De afname van het aantal weide-uren komt vooral doordat koeien vaker alleen overdag in de wei lopen, in plaats van dag en nacht. In 2021 waren koeien 14 procent van de weidedagen dag en nacht in de wei, in 2013 was dit nog 23 procent.

Een koe die alleen overdag in de wei loopt, krijgt ongeveer zeven uur weidegang. Voor een koe die dag en nacht buiten loopt is dat zeventien uur. De rest van de tijd is deze koe op stal om gemolken te worden. De verschuiving van dag en nacht naar alleen overdag heeft onder andere te maken met de bedrijfsgrootte. Bij grotere bedrijven is er vaak niet genoeg grasland dicht bij de stal beschikbaar om de koeien onbeperkt te laten grazen.

Korte weideseizoen

Ook het weideseizoen is korter geworden. Het weideseizoen loopt, afhankelijk van het weer en de hoeveelheid beschikbaar vers gras, van april tot in oktober. Het aantal dagen weidegang is afgenomen van gemiddeld 165 dagen in 2013 naar 155 dagen in 2021.