'Melkgeiten moeten toegang tot weidegrond hebben’

‹ Terug naar overzicht

'Melkgeiten moeten toegang tot weidegrond hebben’

Geplaatst op:

Melkgeiten in Nederland moeten permanente toegang tot weidegrond hebben. Dit is vanuit dierenwelzijn, vanuit wetgeving ten aanzien labeling van biologische producten en mogelijke gezondheidsrisico’s voor mens en dier meest geschikte houding. 

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek in opdracht van Skal een aanbeveling samengesteld: Weidegang biologische (melk)geitenhouderij (gddiergezondheid.nl)

Sector melkgeiten verduurzamen 

De sector maakte in de afgelopen tijd  werk van verduurzaming. Dit plan voor de verduurzaming is vorig jaar verder concreet gemaakt in een implementatieplan. Dit plan is inmiddels klaar en goedgekeurd en bestaat uit een serie concrete projecten, doelen, tijdpaden en budgetten. Het Implementatieplan ‘Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij’ staat op de website van het Platform Melkgeitenhouderij.